Otec děkan požehnal nový zvon sv. Jany z Arku

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text: Marie G., foto: J.Kubáň ml., MG, Vydáno dne: 09. 05. 2016

zvon_jana.jpgV neděli 8. května 2016, na svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí, prožila Vidnava mimořádnou událost, která se zapíše do kroniky města i farnosti. Zvon sv. Jany z Arku, na který jsme od roku 2008 šetřili, byl slavnostně požehnán otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem. Na tuto významnou událost byl pozván vidnavský rodák Mons. Anton Otte, který spolu s otcem děkanem celebroval v 10:00 hodin slavnostní mši svatou. Kostel sv. Kateřiny byl zcela zaplněn, přišli věřící i místní občané spolu s panem starostou, přítomni byli také hosté z Německa. Na varhany a zpěvem provázela schola z Vidnavy. Evangelium bylo předneseno česko – německy.


Otec děkan všechny přítomné seznámil s historií prasklého zvonu z roku 1514 od Matyáše Halbrittera z Minstrberku, kterým se v současné době nezvoní, protože věnec zvonu je prasklý vlivem bití nadměrně tvrdé pěsti srdce zvonu, která navíc bije špatně pod úhozovou ránu věnce zvonu. Nezvyklou zvláštností je nápis gotickou minuskulí na horním okraji čepce zvonu pod jeho základnou: Překlad: SVATÁ ANNA – ROK PÁNĚ 1514 – TOTO DÍLO JEST ULITO MNOU, MATYÁŠEM HALBRITTEREM V MINSTERBERKU DRŽITELEM ROZSÁHLÉHO MĚSTSKÉHO VINAŘSKÉHO JMĚNÍ. Přechod čepce do pláště zvonu rozděluje druhý řádek textu, který zní: Ó SVATÁ KATEŘINO, PATRONKO NAŠE – U CELÉ TROJICE VŽDYCKY PROS ZA NÁS – ABYCHOM SI OBĚ SMRTI NEZASLOUŽILI A JEN TEBE UCTÍVALI. Pod nápisem v rámečku je vyobrazený reliéf Panny Marie s korunou a svatozáří stojící na půlměsíci s Ježíškem v levé ruce. Tento prasklý zvon bude z věže spuštěn v pátek 13. 5. 2016 a trvale vystaven v kostele sv. Kateřiny, aby každý příchozí si ho mohl zblízka prohlédnout.

Otec děkan sdělil informaci, že nový zvon sv. Jany z Arku byl odlit ve zvonárně Jan Felczyński v Polském Przemyślu dne 19. 2. 2016 a nese jméno sv. Jana z Arku. Je vyroben ze zvonoviny - bronzu : (78% Cu/měď/ a 22% Sn/cín/). Spodní průměr : 990 mm, váha: 580 kg, tónina: gis. Pohon bude zajištěn lineární jednotkou řízenou elektron. modulem s indukčním čidlem pohybu. Celý tento systém bude řízen ze sakristie programovatelnými el. hodinami pro zajištění automat. zvonění. Na zvonu je vyobrazen portrét sv. Jany z Arku. Pod ním je modlitba ke sv. Janě z Arku česky a německy. Znění modlitby je: Svatá Jano z Arku, buď k nám milosrdná, kteří tě vzýváme, ochranou nás zahrň, bychom ve zdraví se probíjeli životem a Otci Bohu sloužili s tebou a s vámi, kteří jste v útrpném žití s Kristem Králem světem prošli a naději měli v Panně Marii. Amen. Na dubové hlavě zvonu je napsáno: Ať Bůh skrze zvon rozeznívá naději v lidských srdcích a nese požehnání živým i zesnulým. Smlouva o dílo na nový zvon byla uzavřena mezi Římskokatolickou farností Vidnava a firmou Judr. Tralichová Pavla – Zvonotec se sídlem v Karviné zastoupena panem Janem Tralichem. Cena zvonu: 484 000 Kč. V neposlední řadě otec Miroslav poděkoval všem dárcům: farníkům z Vidnavy, kteří přispívali od roku 2008 každou druhou neděli v měsíci při mši svaté, všem dárcům z Vidnavy, našemu městskému úřadu, biskupství ostravsko-opavskému, obcím, institucím, firmám, všem dobrodincům, sponzorům z Německa a česko-německému fondu budoucnosti. Zmínil varhaníka pana Josefa Kubáně, který má určitě největší radost ze zvonu, od první chvíle věřil, že se na zvon našetří a svůj optimizmus předával každému z nás. Otec děkan také všem přítomným oznámil, že po vyzdvižení zvonu v následujících týdnech započne oprava kostela sv. Kateřiny ve Vidnavě: oprava střechy, obnova fasády a obnova soklu kostela.

Otec děkan promluvil o sv. Janě z Arku, kterou za pozemského života vedla patronka našeho kostela sv. Kateřina Alexandrijská. Sv. Jana byla napojena na nebe a plnila Boží vůli. Zachránila rodnou Francii. „I v dnešní době je potřeba zachraňovat a chránit manželství, rodinu, kněžství a být napojeni na Boží duchovní svět," zdůraznil otec děkan, který po přímluvách požehnal a pokropil svěcenou vodou nový zvon sv. Jany z Arku. Nyní i tento zvon je napojen na duchovní svět. Pak se třikrát nový zvon rozezněl a na něj navázala píseň „Až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán…“ Mnohé potěšilo, že při žehnací modlitbě se sluníčko dotklo paprsky obětního stolu a pak už stále jen svítilo.

U sv. přijímání zazněla píseň ke sv. Janě z Arku. V závěru Mons. Anton Otte promluvil v němčině k přítomným hostům a po požehnání byli všichni pozváni na faru na pohoštění. Po mši svaté se každý fotil u zvonu a prožíval se svými příbuznými nezapomenutelné momenty. Otec Miroslav sdělil, že od  8. 5. do 13. 5. po telefonické domluvě 731 625 695 v době 11:00-19:00 hodin si může kdokoli prohlédnout nový zvon a vyfotit se u něj. Už teď máme nahlášeno mnoho zájemců.