Modli se a pracuj! (Za peníze pracují skoro všichni...Práce ve svém volném času a za své peníze pro druhé)

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 22. 05. 2016

ehodina.jpgV sobotu 21. května 2016 otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec při mši svaté hovořil o duchovním společenství adorátorů Diecéze ostravsko-opavské. V našich farnostech je již přihlášeno 22 farníků. Osobní knížky členů, které osobně vystavil náš otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz, byly přichystány na stolečku před obětním stolem.


Otec Miroslav nám pověděl o podmínkách přijetí a protože on sám je přihlášený a už nějaký týden má osobní knížečku na faře, řekl: „Kdykoli se na knížku podívám, mohu kratičce zpytovat svědomí, jestli jsem tento den strávil čas pro modlitbu a čas pro pomoc bližnímu svému. Jestli má služba byla opravdovým a vědomým projevem lásky k Ježíši. Někteří se schovají za modlitbu, aby nemuseli pomáhat městu, farnosti…a jiní pracují, aby se nemuseli modlit" doplnil otec děkan. Také zdůraznil, že prací se nemyslí škola a práce, za kterou máme peníze, ale práce, kdy se rozdávám ze svého volného času a ze svých peněz.

Po mši svaté se přihlášení farníci seřadili před obětním stolem. Otec děkan osobní knížky „Eucharistická hodina“ požehnal a členům podle jmen je jednotlivě předal i s pozdravem otce biskupa. Ti, kteří nebyli přítomni z důvodu nemoci, knížku obdrží v nejbližších dnech. Nechyběla společná fotka.   

"Kéž nám Bůh žehná a dává milost každodenní modlitby a služby bližnímu svému."