Noc kostelů v Kobylé

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Kobylá, Zdroj: Hadwigerová Michaela, Vydáno dne: 14. 06. 2016

kobyla1.jpgHistoricky první noc kostelů v Kobylé nad Vidnavkou, která je farností otce děkana, se odehrála ve večerních hodinách v pátek 10.6.2016 v kostele sv. Jáchyma. O program a výzdobu kostela se postarali kobylští farníci s přispěním dětí ze Základní školy a Mateřské školy Kobylá nad Vidnavkou, kteří výtvarně ztvárnili podobu kostela svatého Jáchyma.


Všechny přítomné návštěvníky Noci kostelů na začátku přivítal pan Petr Bednarski a upozornil je na některé zvláštnosti kostela.

Následovalo krátké okénko do historie kobylského kostela a zámku, které si připravila paní Mgr. Blažena Richtrová, bývalá kronikářka Obce Kobylá nad Vidnavkou.

Velký zájem také vzbudila nástěnka s historickými fotografiemi kostela, kterou sestavila paní Marie Bednarská.