Prázdniny na faře ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 11. 07. 2016

faravidnava.jpgHned od prvního červencového dne se naše fara ve Vidnavě zaplnila mládežníky z Ostravy Pustkovce, kteří připravili farní tábor pro děti s názvem pevnost Boyard. O poklad po celý týden bojovaly tři týmy. Děti byly podrobeny zkouškám síly, chytrosti, vytrvalosti i důvtipu. Po celou dobu byl přítomen pan farář z Ostravy Pustkovec P. Mgr. Vladimír Ziffer, který zajišťoval duchovní zázemí. Pozdravil se a přátelsky poseděl s otcem děkanem. Byli jsme překvapeni, že vedoucím tábora byl 15 letý Vojtěch, který se svými vrstevníky dětem zprostředkoval nezapomenutelné prázdninové zážitky.


A i když v těchto dnech, kdy je potřeba každý den pracovat v rámci oprav na fasádě kostela, byla fara zcela zaplněna 40 účastníky tábora, se firma z Ostravy musela přemístit z fary na farní zahradu do stanů, kde se tábořilo i v kotlíku vařilo… Vše jsme s pomocí Boží a s úsměvem zvládli, kopule kostela již září zlatě.


 


 
 
Další foto z tábora.