13. srpen ve Vidnavě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 14. 08. 2016

hasici.JPGSobotní den 13. srpen byl od rána radostným. Otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec dopoledne sloužil mládežníkům mši svatou a po ní s nimi strávil čas při přednášce o Božím milosrdenství. Ve 13:00 hodin spolu s námi při slavnosti Nanebevzetí Panny Marie děkoval  v kostele sv. Kateřiny za 140 let sboru dobrovolných hasičů ve Vidnavě. Hasiči s prapory zaujali první místa v kostelních lavicích, pozvání přijali hasiči z nedalekého Polska, přítomen byl starosta Vidnavy Bc. Rostislav Kačora, starostka Velké Kraše Vlasta Kočí. Otci děkanovi koncelebroval otec Grzegorz z farnosti Łąka, na varhany a zpěvem doprovázela schola z Vidnavy.


Otec děkan povzbudil, poděkoval a pochválil hasiče, kteří ze svého času pomáhají druhým, obětují se, zachraňují životy, chrání majetky…Připomenul sv. Floriána patrona všech hasičů, který pomáhá hasit požáry především v našich srdcích. Vzpomenul předešlé generace dobrovolných hasičů, na které rádi vzpomínáme s prosbou, aby za dalších 140 let se setkávali lidé se stejně dobrým a obětavým srdcem. A tak jako otec děkan tak i otec Grzegorz pochválil dobrou spolupráci mezi polskou a českou stranou, promluvil o dobrých mezilidských vztazích.

Mše svatá byla obětována za 140 let SDH Vidnava s prosbou o Boží ochranu, dar zdraví, síly a Božího požehnání. V písni jsme vzdávali úctu Panně Marii Nanebevzaté.

Oslavy pokračovaly průvodem s dechovkou od kostela sv. Kateřiny na hřiště, kde proběhlo slavnostní zahájení. Soutěžila družstva ne-hasičů v hasičských disciplínách. V 15:00 hodin vystoupila polská kapela z Otmuchówa, Melodic Pepy Kubáně, Kabát Revivar Morava a zábavová kapela Proton. Nechybělo vyhlášení vítězů soutěže, pro děti  skákací hrad a pěna.

Odpoledne otec děkan sloužil mše svaté ve svých farnostech, v Černé Vodě udělil svátost křtu...K večeru sloužil mši svatou pro další skupinu mládežníků, večer měl přednášku o náboženstvích v tomto světě. A hluboko přes půlnoc zpovídal. Na mladých bylo vidět, že jsou vděční, že otec Miroslav jim věnuje hodiny času.