Tři hodiny pro Pána věnované andělům a archandělům

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 09. 10. 2016

3hodiny1.jpgVe čtvrtek 29. 9. 2016 od 15:00 do 18:00 hodin se konaly Tři hodiny pro Pána v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě, které jsme věnovali andělům a archandělům. První hodinu jsme v tichosti klečeli před Nejsvětější svátosti oltářní, modlili se, rozjímali a naslouchali živému Kristu. Všichni přítomní navštívili svátost smíření u otce Miroslava. V 16:00 hodin nás otec děkan při mši svaté přenesl do příběhu o sv. Josefovi, který uslyšel a uposlechl hlas anděla. Vyzval nás, abychom nezapomínali na každodenní modlitby k andělům strážným, k archandělům a naslouchali jim. Jsou naši ochránci, rádci, prostředníci a pomocníci v pozemském životě.


Po mši svaté se dvířka svatostánku znovu otevřela a my zasvětili svá srdce Srdci Ježíšovu a přijali svátostné požehnání. Otec Miroslav přednesl litanie k archandělům. Pokračovali jsme modlitbami prokládanými písněmi k Pánu Ježíši až do 18:00 hodin.