Žehnání praporu, stuhy a udělení medaile in memoriam

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 31. 10. 2016

medaile.jpgOtec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec ve čtvrtek 27.10.2016 v 17:00 hodin přivítal v kapli sv. Floriána ve Velké Kraši hasiče a hosty na Žehnání praporu a stuhy Okresního sdružení hasičů Jeseník. Vzpomenul na bratra Miroslava Šuláka, kterému při tomto setkání byla předána medaile Titul Zasloužilý hasič in memoriam manželce Jarmile a synovi.


„Okresní sdružení hasičů v Jeseníku vzniklo v lednu 1996 a rokem 2016 si připomínáme 20. výročí založení a fungování Okresního sdružení hasičů Jeseník. Při této příležitosti byl pořízen nový okresní prapor se stuhou, který dnes slavnostně společně se všemi představiteli sborů dobrovolných hasičů našeho okresu a kraje požehnáme. Prapor a stuha byly pořízeny za přispění Nadace Agrofertu, MŠMT a OSH Jeseník“ informoval přítomné otec Miroslav. 

Otec děkan vzpomenul na spoluzakladatele hasičů ve Velké Kraši Jaroslava Kovaříka a Stanislava Dorušku, oba byli nositeli Titulu Zasloužilý hasič a bohužel také již nejsou mezi námi.

Následoval obřad žehnání praporu a stuhy za doprovodu scholy z Vidnavy. Před vlastním obřadem otec děkan mimo jiné zdůraznil duchovní rovinu setkání: "Tak jako jsou požáry pozemské a ničí životy, majetky... tak ještě více nebezpečné jsou požáry v srdci a v myšlení člověka, v manželství, v rodičovství... je potřeba zavčas volat anděly, aby uhasili vztek, nenávist, zlobu."

Pak se slova ujala paní starostka Bártková. Vzpomenula životní příběh bratra Miroslava Šuláka, který pracoval více jak 40 let ve sboru se svou manželkou Jarmilou. „Za tuto dlouholetou, obětavou práci ve sboru, okrsku a okresu dostal řadu vyznamenání. To nejvyšší „Titul Zasloužilý hasič“ bylo bratru Miroslavu Šulákovi navrženo a schváleno, ale  protože bratr  Miroslav Šulák nás velmi náhle opustil 9. září letošního roku po oslavě životního jubilea 70 let, proto bude uděleno dnes tady in memoriam  v kapli svatého Floriána“ řekla paní Bártková. Poprosila manželku Jarmilu a syna, aby předstoupili a převzali toto nejvyšší vyznamenání od zástupců SH ČMS-AZH Ol. Kraje, představitelů VV OSH Jeseník, HZS ÚO Jeseník, SDH Velká Kraš, struažaku s PL, otce děkana Miroslava Kadlece,  starostky obce paní Vlasty Kočí a okrsku č.5 a za přítomnosti všech  ZH okresu Jeseník, SDH a hostů starostů obcí a měst Jesenicka. Zazněla píseň vděčnosti.

Paní Bártková všem přítomným poděkovala zvláště otci Miroslavovi, že s námi prožívá naše radosti i bolesti a pomáhá nám. Setkání pokračovalo v hezké atmosféře při pohoštění v místním v kulturním domě.