Slovo otce děkana

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: P. Mgr. Miroslav Kadlec, děkan, Vydáno dne: 20. 12. 2016

dekan.jpgChvála Kristu.

Panna Maria viděla anděla, slyšela anděla, poslechla anděla. Počneš a porodíš dítě…Od toho se odvinul pozemský život mladého děvčete-matky. Dítě je Synem Božím. Od toho se odvinul duchovní život mladého děvčete-Matky Boží.


Josef viděl anděla, slyšel anděla, poslechl anděla. Neboj se vzít Marii za manželku, dítě, které nosí je svaté. Kdyby neposlechl, život by šel jinudy.

Pastýři viděli a slyšeli andělskou radost. Poslechli a šli se podívat a poklonit Dítěti.

Kolik je lidí, kteří raději nechtějí vidět ani slyšet. Byl by to zásah do jejich pozemských plánů. Museli by začít nechat růst svoji víru. 

Kolik je lidí, kteří viděli, slyšeli, ale neposlechli. Svoboda?

Vyprošuji sobě, každému z nás, zařazení se do Svaté rodiny, touhu prožít život jako ti, co viděli, slyšeli a poslechli.

Požehnané  vánoce…

otec Miroslav