Farnost Vidnava se připojí k aktivitě, která se snaží obnovit tradice modliteb u mariánských sloupů v městech České republiky

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 19. 01. 2017

marsloup_vid.jpgPo vzoru otce biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze se i otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec se svými farníky připojí 2.2.2017 k modlitbě za Vidnavu, diecézi a celý národ u mariánského sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty stojící na náměstí ve Vidnavě. Sloup byl vztyčen v roce 1714, jednou z možností je, že jde o morový sloup (v r. 1713 zasáhla Slezsko morová epidemie), druhou možností je upomínka na požár města téhož roku. 


Autor sochy je neznámý. V podstatě tradiční pojetí sochy (stojí na Měsíci, nohou drtí hada, v náručí nese malého Ježíše) spočívá na hladkém sloupu na hranolovém podstavci. Hlavice sloupu má jónské tvarosloví, pod měsícem najdeme hlavy andělíčků. Pod patou sloupu je vyvýšený čtvercový základ a novější železné zábradlí.
 
Na svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2.2017 se budou konat v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě "Tři hodiny pro Pána", od 15:00 hodin proběhne adorace s možností svátosti smíření, v 16:00 hodin bude mši svatou celebrovat otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Po mši svaté půjde otec Miroslav s farníky na náměstí k mariánskému sloupu, kde proběhne setkání s programem nejen pro farníky, ale i pro občany města, kteří se zajímají o historii a památky. 

"V našem děkanátě Jeseník máme 4 mariánské sloupy a to ve farnosti Vidnava, Žulová, Javorník a Česká Ves. Tyto sloupy jsou svědectvím víry a úcty k Matce Boží", řekl otec děkan. Pak nám v krátké přednášce osvětlil hloubku slov: sloup, svědectví života, víra v Boha, úcta k Panně Marii.