Vidnavští se na Hromnice připojili k tradici modliteb u mariánských sloupů

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text: doo.cz Libor Rösner, foto: Marie G., Vydáno dne: 03. 02. 2017

marsloup_vid.jpgVidnava – Ve Vidnavě se ve čtvrtek 2. února připojili tamní farníci k aktivitě, jež v naší zemi po drahných letech znovu ožívá – k modlitebnímu setkávání u mariánských sloupů, jehož cílem je společná modlitba za město, diecézi a celý český národ. U vidnavského mariánského sloupu vedl podvečerní pobožnost jesenický děkan P. Miroslav Kadlec.


S myšlenkou obnovit letitou tradici duchovních setkání u mariánských sloupů přišlo před dvěma lety Hnutí obnovy duchovních tradic z.s. Iniciátoři měli krom jiného před očima i perspektivu dvou blížících se výročí – letošního 100. výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě a rovněž tak 100. výročí barbarského stržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, jež připadne na listopad roku 2018. „Duchovní setkání má spojit věřící a lidi dobré vůle v podpoře křesťanských tradic v prosbě za Kristův pokoj v České zemi a svěření obcí do péče a ochrany Matky Boží,“ píše se na webu http://www.hnutiduchovnitradice.cz/. „Cílem je nejen podporovat obnovu poničených duchovních památek (zvláště tragicky strženého mariánského sloupu v Praze), ale především obnovovat duchovní poslání těchto míst pořádáním duchovních setkání.“
 
Duchovní setkání je pořádáno se souhlasem Stálé rady ČBK ve spolupráci s církevním a světským společenstvím a probíhá podle schválené modlitební příručky pod vedením místního kněze. Koná se v řadě měst České republiky, ať již pravidelně – např. v Brně, Ústí nad Orlicí, Mnichovicích, Praze či Olomouci, nebo příležitostně – např. v Prostějově, Strakonicích či v Blatné. V naší diecézi se jako první město do této bohulibé aktivity zapojila Ostrava, kde od loňského adventu probíhají pravidelná setkání u mariánského sloupu na Masarykově náměstí. Na Hromnice se k sídelnímu městu ostravsko-opavského biskupa připojilo i jedno z nejzápadnějších měst diecéze – Vidnava, a to 2. února, na svátek Uvedení Páně do chrámu.
 
Hromniční program duchovního setkání ve Vidnavě začal v 15.00 adorací v kostele sv. Kateřiny, po níž následovala mše sv. Tu sloužil jesenický děkan P. Miroslav Kadlec, spiritus agens myšlenky vidnavského setkání, jenž ve svém kázání rozebral duchovní význam mariánských sloupů jako takových. Poté vyšlo z kostela procesí směrem na vidnavské náměstí k mariánskému sloupu, na jehož vrcholku trůní socha Panny Marie Immaculaty, kde o. Miroslav osvětlil jeho historii a vyzdvihl důležitost křesťanských tradic i historie samotné. Po loretánských litaniích za zesnulé i živé ukončila modlitební podvečer modlitba za národ a požehnání městu Vidnava.
 
P. Miroslav ve své promluvě mj. vyzdvihl důležitost vydávání svědectví o Bohu mimo kostel i domov, tj. ve světě: „To, že na našem vidnavském náměstí stojí mariánský sloup, si málokdo z nás uvědomuje. Bez povšimnutí mnozí procházejí tímto místem nakupovat či něco vyřizovat na Městském úřadu. Díky otci biskupovi a hnutí za obnovu mariánských sloupů vnímáme teď nejen ,jakýsi‘ sloup, ale Pannu Marii uprostřed našeho města, Pannu Marii, Matku Boží uprostřed nás. Vzhlíží na nás a připomíná nám důležitost našeho bytí,“ řekl.
 
V jesenickém děkanátu stojí další tři mariánské sloupy, a sice v Žulové, Javorníku a České Vsi. Co se těchto farností týče, „bude záležet na tom, jestli se zapojí farníci se svým farářem, podle toho se příští rok rozhodneme“, avizuje dopředu asistentka děkana Marie Grabarczyková s dovětkem, že v r. 2017 jsou ve Vidnavě naplánovaná ještě čtyři podobná setkání. Nemá přitom zůstat jen u letoška, farníci totiž hodlají tuto aktivitu rozvíjet i v dalších letech.
 
Vidnavský mariánský sloup byl vztyčen v r. 1714 a pochází z dílny neznámého autora. Jednou z možností je, že jde o morový sloup (v r. 1713 zasáhla Slezsko morová epidemie), druhou možností je upomínka na požár města téhož roku.