Otec Miroslav děkuje za přízeň

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text: Marie Grabarczyková , Vydáno dne: 02. 07. 2018

miroslav112.jpgDne 2.července 2018 přišel z Biskupství ostravsko-opavského dekret: Otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz uvolňuje ke dni 30.6.2018 z funkce děkana děkanátu Jeseník P. Mgr. Miroslava Kadlece. Děkuje za jeho práci, modlitby a oběti pro Boží království, vyprošuje všechny potřebné milosti, dary od Pána a ze srdce žehná. A protože v těchto dnech přichází mnoho děkovných pozdravných emailů, zeptali jsme se otce Miroslava, jak by popsal 15 let děkanování ve srovnání být farářem. Zvesela odpověděl: „Být děkanem mělo samé výhody a být farářem má také samé výhody.“ Otec Miroslav všem děkuje za podporu a přízeň. Celý děkanát i s novým otcem děkanem vkládá do růženců a do každé mše svaté.