Vigilie Zmrtvýchvstání ve Vidnavě

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 21. 04. 2019

velik_vidnava.jpgSobota 20.4.2019 vnesla Světlo Kristovo do našich životů. Ze tmy jsme vystoupili stejně jako Mojžíš, když vyvedl svůj národ z otroctví. „Být stále napojeni na duchovní svět“, tak zní poselství otce Miroslava. „Nejsme sami, je s námi Kristus vzkříšený a duchovní bytosti, které nás vedou, chrání, otcovsky napomínají… Za Mojžíše nikdo práci neodpracoval, jako za tebe, za mě. On volal a volal tak silně, že byl vyslyšen a rada zněla, aby zvedl ruce nad moře. Vyřešila se minulost i budoucnost. Volejme k svému Bohu a poslouchejme, co nám říká, ke každému mluví v jazyce pro něj srozumitelném,“ povzbudil nás otec Miroslav. Vzpomenul naše zesnulé, kteří díky oběti Syna Božího nezemřeli, ale mají život věčný.


Naděje přicházela mezi nás a víra, která hory přenáší se posilnila na další dny našeho pozemského života. Hrdě jsme se přihlásili ke Kristu a vyznali víru v jeho nekonečnou Lásku při zapálených svíčkách. Smysl života je Kristus, On nám vytyčil cesty k pravdám Božím a vidí, co každý z nás pěstuje na poli svého srdce. Kéž bychom mu jednou přinesli něžnou květinku, aby Láska Boží ji mohla zasadit na věčné záhony, které přináší Nebeskému Království krásu jen.