Měsíc Panny Marie

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 05. 05. 2019

pannamaria_ruzencova.jpgLáska Boha Otce, Láska Pána Ježíše Krista, Láska Panny Marie dává lidem věrným Pravdě Boží sílu v slzavém údolí světa. Oslavovat Pána a chválit ho pro jeho milosrdenství, které nám prokázal skrze Pannu Marii, je naší každodenní radostí i posilou. Zvláště teď v měsíci květnu klečíme v kostele sv. Kateřiny před oltářem Panny Marie a oslavujeme v růžencích a litaniích velebnost její. Panna přečistá Královna Nebes je naše světlo, síla, útočiště hříšníků, zachránkyně nebohých. Vznešená je její Láska k nám lidem. Dává nám bohatství tím, že před námi otvírá bránu k životu věčnému. Kéž bychom jednou s čistým štítem přišli do nebeského království a dali jí nejkrásnější květ života, který vypěstujeme v srdci svém.