Noc kostelů v Kobylé nad Vidnavkou

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Kobylá, Zdroj: Marie Bednarská, Vydáno dne: 13. 06. 2019

nockostelu2.jpgTentokrát byla Noc kostelů v Kobylé poněkud jiná. Konala se bez hudebního koncertu, bez výstavky výtvarných prací dětí ZŠ, bez přílišných slov… Plakátek na dveřích sliboval jen „prohlídku interiéru“. O historii našeho chrámu se návštěvník mohl dočíst z nástěnky v prostoru u vchodových dveří a tam také nalezl fotografie z minulosti dávné i ty čerstvější. Dozvěděl se třeba také jména všech našich duchovních pastýřů a roky jejich působení v Kobylé. V lodi kostela, v presbytáři, v sakristii i na kůru byly umístěny popisky vysvětlující názvy některých sakrálních předmětů a míst.Letošní Noc kostelů nabídla hlavně všem poutníkům otevřené dveře do posvátného prostoru, možnost ztišení se a zamyšlení se, třeba nad „Božím slovem na cestu“, které si každý návštěvník rád odnesl domů.