Mír duším

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 02. 11. 2019

jezis3.jpgMír duším v životě věčném i na zemi dokáže dát jen Pravda Boží. Pravda Boží je Pán Bůh. Tuto celou Pravdu přinesl na svět Boží Syn Pán Ježíš Kristus a pro Svatou Pravdu trpěl. Pravda vykoupená utrpením je vzácná perla, kterou lidstvo získalo pro život. Milovat Svatou Pravdu značí dodržovat zákony Boží prakticky a nehledat štěstí v prachu země. Vidět má člověk štěstí jen ve slovech věčných v Pánu Ježíši Kristu. To značí pak jednou, že duše splyne ve štěstí v životě věčném, když Pravda Boží se stane člověku životem na zemi.
"Dušičky věrné, ať jste šťastné a Láska Boží ať vás provází v Království nebeském. A my poutníci na zemi, ať svým životem zapustíme kořeny v Lásce a v Pravdě Boží a vytrváme s pokorou ve víře v Boha Otce, Syna i Ducha svatého."