Červená středa ve Vidnavě

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 27. 11. 2019

cervena_streda.jpg
"Věrná a stálá Láska pro Slovo Boží najde vždy Pána Boha v srdci svém"
 
Naše farnost Vidnava se ve středu 27.11.2019 v 17:30 hodin připojila k akci ČERVENÁ STŘEDA, při které si na různých místech ve světě i u nás připomínáme všechny, kdo jsou pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro svou víru. Bylo nás v kostele sv. Kateřiny osm. Někdo řekne: "Je vás tak málo..." Ale i v tom málu drží každou středu osm lidí ve svých rukou růženec a s upřímným srdcem prosí... Dnes to bylo za víru a svobodu, za pronásledované křesťany, za ty, kteří pronásledování způsobují, za jejich obrácení k Bohu, za prolitou krev a útrap mučedníků, za nás přítomné, za naši lhostejnost vůči pronásledování a na poděkování daru svobody s prosbou o požehnání naší vlasti i celému světu. 


Na oltáři stála Panna Maria Fatimská, vedle obraz svaté Jany z Arku a kolem hořely červené svíce a zdobily červené růže v barvě symbolizující krev mučedníků. Farníci se při bolestném růženci v desátcích střídali, zpívali jsme Panně Marii a předkládali své prosby. Při zvonění zvonu sv. Jany z Arku v 18:00 hodin zaznělo Anděl Páně a pak následovaly litanie za jednotu ve víře. 
 
"Každá slza, která je prolitá pro Pána Boha lidmi, kteří trpí pro Slovo Boží, změněná je v životě věčném v drahokam, perlu a obohatí tím toho, který příkoří prožil v žití svém v těle na zemi."