Panna Maria Růžencová

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 07. 10. 2021

fatima_vidnava.jpgNa svátek Panny Marie Růžencové jsme se ve čtvrtek 7.10.2021 setkali v kostele svaté Kateřiny ve Vidnavě při mši svaté, abychom Bohu poděkovali za krásnou modlitbu růžence, kterou se tak rádi modlíme, nejen před bohoslužbou, ale především doma ve svých rodinách. Vždyť pozdravením andělským Zdrávas Maria to vše začalo. Otevřela se naše budoucnost, Pán Ježíš vstoupil do života každého člověka a nabídl dary z nebes, které zdarma dává. Otec Miroslav nám připomenul slova proste a bude vám dáno, tlučte a bude vám otevřeno, hledejte a naleznete. „Kdy jsem svou neodbytností „probudil“ Boha? Mnoho lidí rezignuje, přestává prosit, vytrvalost se vytrácí, zůstáváme ležet pod křížem a nic neděláme…“ 


Jako každý čtvrtek už od července máme ve Vidnavě kytarové mše svaté a po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti. Dnes před obětním stolem nás přivítala Panna Maria s růžencem. Zazněly litanie, chvalozpěvy, zasvěcení se Srdci Ježíšovu, požehnání, tichá modlitba. A jako každý čtvrtek smíme přistoupit ke svátosti smíření a očistit svá srdce.
Živná půda krev Kristova nevysychá a jeho rány se nezacelují, vždy jen utišují, a to věrnou láskou od lidu věřícího pravdě Boží, který miluje Krista Boha svého. Pleťme věnce z růží na svých růžencích a posílejme je do nebe.