Poslouchej mě očima

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: PhDr. Petra Tomášková, Vydáno dne: 20. 10. 2021

charita_jesenik.jpgV pátek 15. října byl v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě slavnostní den. Domov navštívil P. Jan Larish, Th.D., prezident Diecézní charity ostravsko-opavské. Společně s obyvateli a pracovníky oslavil svátek sv. Hedviky, patronky domova. Jak už to ve sváteční dny bývá, celý Domov byl k této příležitosti krásně nazdoben. Ruku k dílu přiložili i klienti, kteří se podíleli i na přípravě bohatého občerstvení. 


Slavnost byla zahájena v 10 hodin mší svatou v místní kapli. P. Larish v kázání zmínil i patronku Domova a pověděl pár slov o jejím životě: „Svatá Hedvika určitě patřila k těm nejbohatším v tehdejší společnosti. Byla to manželka knížete. Žila u kláštera, stavěla kostely a zajišťovala všechny praktické záležitosti kolem. Někdy se znázorňuje bosa. Často sundávala boty, čímž dávala najevo, že Pán Bůh je vždy ten větší a ona je jen pokorná služebnice.“ Poté posvětil novou sošku této světice, která bude mít v Domově své čestné místo. Krátkým a srozumitelným příběhem naznačil, co je podle něj ve službě důležité: „Maminka přivedla dcerku ze školy a dítě chtělo s maminkou pořád povídat. Maminka, protože měla spoustu práce, poslouchala jen tak na půl ucha. V jednu chvíli dcerka řekla: „Mami, prosím tě, poslouchej mě očima“. Vnímala, že maminka ušima sice slyší, ale ona to chtěla trošku jinak. Vnímala, že teprve, když se na ni maminka podívá a udrží aspoň chvilku ten opravdový kontakt očima, tak dcera ví: „Teď maminka poslouchá“. Dáváme tím blízkému najevo: „Teď mám na tebe čas, teď jsem tady pro tebe a naslouchám“. 
 
Otec Larish popřál všem: „ Nechť nám svatá Hedvika pomůže uskutečnit to, abychom zde mohli vnitřně zakoušet ten domov v plném slova smyslu, kde se budou všichni cítit dobře a spokojeně. Ať vytvoříme místo pohody a klidu, kde má každý možnost žít hezky a důstojně,“ uzavřel otec Larish.  
Odpoledne se pak P. Jan Larish setkal s obyvateli i pracovníky Domova v jídelně. Jako každý rok i letos si připravil přednášku. Tentokrát o Antonínu Cyrilu Stojanovi, který, tím, že dal Charitě novou strukturu, je občas považován za zakladatele novodobé Charity. V příštím roce si připomeneme 100 let od této události. 
 
V odpoledních hodinách se všichni v jídelně zdrželi, hrála hudba, hodovalo se a místní obyvatelé si popovídali s hosty, kteří přišli popřát.