Bez hříchu počatá Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 19. 12. 2021

pannamaria_ruzencova.jpgOd slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 8. prosince 2021 se otec Miroslav ve třech nedělích adventních věnoval při homilii ve farnostech Vidnava, Kobylá, Bernartice zjevení Panny Marie svaté Kateřině Labouré. 
 
V prvním kázání popsal obsah Zjevení Panny Marie. Zdůraznil, že toto zjevení bylo pro celý svět, ale je třeba nepromeškat chvíle, kdy Panna Maria k nám mluví jednotlivě a osobně. 
Za týden otec Miroslav podrobně vylíčil život svaté Kateřiny. Nu každý z nás se hned vrátil k životu podle Boží vůle.


Zaujala nás zázračná medailka, kterou Panna Maria sv. Kateřině ukázala a řekla jí: “Je potřebné dát razit takovou medaili! Ti, kteří ji budou nosit posvěcenou a budou se zbožně modlit povzdech, který je na ní, budou pod zvláštní ochranou Boží Matky.“

„Panna Maria rozdává milosti všem, kteří o ně prosí," zdůraznil pan farář.  

 A tak jsme se netrpělivě těšili na poslední neděli adventní. Otec Miroslav pro všechny farníky nakoupil zázračné medailky, které při mších požehnal. U každé byla připravena modlitba podle přání Panny Marie: “Bez hříchu počatá Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.” Po mši svaté si každý z nás vzal požehnanou medailku i s modlitbou.

 Otec Miroslav zdůraznil, že správná modlitba a správně žitá víra nám otvírá oči a uši. Abychom viděli a slyšeli duchovní svět a tento duchovní svět nám dává sílu, abychom byli užiteční, dokud máme čas…