S Kristem Ukřižovaným a Zmrtvýchvstalým

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 18. 04. 2022

velik_vidnava.jpgPostní doba nás provázela křížovými cestami v našich kostelích. Každý z nás se nacházíme u některého ze 14 zastavení našeho života, pan farář nás vybídl najít si své zastavení, stoupnout si před něj… Čerpali jsme sílu, odvahu, naději a prosili za mír na Ukrajině, odprošovali za naše hříchy a klaněli se Pánu Ježíši, který svým křížem vykoupil svět…Modlitba bolestného růžence nás provázela každý den. 
 
Ve Svatém týdnu jsme ve svátosti smíření očistili svá srdce, abychom se mohli poklonit Kristu Ukřižovanému a zpívat Aleluja Kristu Zmrtvýchvstalému. Zelený čtvrtek provázel farnost Kobylou, Velký pátek farnost Bernartice, Bílá sobota farnost Vidnavu. 
 
Vše na chvíli utichlo a my stanuli před svatým křížem. U hrobu jsme rozjímali, vnímali hloubku a smysl života každého člověka. „A i když mnozí trpí nemocí, válkou, bolestmi, hříchem, starostmi… nesmíme se VZDÁT, protože Bůh má vždy řešení pro mě i pro tebe do každé neřešitelné situace,“ povzbudil nás otec Miroslav na Bílou sobotu při kázání. "Jako Mojžíš, který nerezignoval, stále volal k Hospodinu a tím zachránil svůj národ. Smlouvejme s Bohem, modleme se a řešení se vždy nalezne,“ vyzval nás pan farář. „Vždyť brána do nebe k Zmrtvýchvstalému Kristu je otevřená, každý z nás může vejít a čerpat z Božího zdroje zdarma, kdykoli.“ Neděle Zmrtvýchvstání byly radostné, v Kobylé i Bernarticích znělo hlasité ALELUJA. Velikonoční pondělí patřilo seniorům i s pomlázkou na charitě pokojného stáří sv. Hedviky a na charitě sv. Anežky ve Vidnavě. Mše svatá, svátost pomazání nemocných, svátost smíření, vykropení pokojů svěcenou vodou, posílilo nejen charitu ve Vidnavě, ale i dva domovy důchodců v Kobylé ve středu Svatého týdne. Nechybělo velikonoční setkání farníků na faře.
 
BRÁNA DO NEBE JE OTEVŘENÁ, AŤ I NAŠE SRDCE JSOU OTEVŘENÁ KRISTU, KTERÝ BYL, KTERÝ JE A KTERÝ BUDE S NÁMI PO VŠECHNY DNY NAŠEHO ŽIVOTA A NA VĚKY VĚKŮ. AMEN.