Neděle Božího milosrdenství

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 24. 04. 2022

bozi_milosrdenstvi.jpgNeděle Božího milosrdenství nás při mši svaté zastavila. Ocitli jsme se při zvěstování evangelia spolu s apoštoly ve svém strachu, v neodpuštění, v nejistotě… doma, v zaměstnání, mezi lidmi. „Kdo z nás někdy nerezignuje, hledá smysl života, nezastaví se, a dá Pán Bůh, že jen na chvíli uzamkne svou mysl i srdce…? Kdo z nás nechce odpustit bližnímu? Srdce zatvrzelá svou pravdou, obhajující svůj hřích… Kolik nás mnohdy v tomto stavu sedí v kostelích na mši svaté?“ Jak každý přítomný slovům otce Miroslava rozuměl. 
K apoštolům přichází vzkříšený Kristus a jeho slova POKOJ VÁM vše proměňují, strach je pryč, obava a nejistota zmizí. „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny…“ říká učedníkům. „Odpouštějte každému, kdo vám ublíží, jako Kristus, který ve svátosti smíření odpouští každý hřích. Nezamykejme se uvnitř ve své nazlobenosti. Bůh je milosrdný, jeho milosrdenství trvá navěky. Buďme milosrdní k bližnímu svému,“ vyzval otec Miroslav. Kéž na mě sestoupí tvé milosrdenství, znělo při kytaře u svatého přijímání a pak na faře ve Vidnavě se rozvinula debata o odpuštění, které se často řeší v rodinách mezi příbuznými. Slova dokážou tvořit různé nálady dobré i špatné. Člověk ve špatné náladě bodá slovy, ubližuje. Prosme, ať čistota slova opřená o Starý a Nový zákon nás stále provází. Ať naše slova jsou jen laskavá a moudrá, slova, která léčí každou ránu, Ježíšova slova: „Pokoj vám.“