Otevřené dveře kostela sv. Jáchyma v Kobylé nad Vidnavkou

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Kobylá, Zdroj: Text: Marie Bednarská, foto: Eliška Salová, Vydáno dne: 14. 06. 2022

kobyla1.jpgNaše Noc kostelů proběhla ve spolupráci farnosti a OÚ Kobylá n. V. 
Hudebním vystoupením ji zahájily děti z místní školy. Pod vedením p. ředitelky R. Strapkové nám zazpívaly, zabubnovaly a zapískaly na flétničkách a celé se to krásně poslouchalo! Úsměvy na tváři se lidem objevily hned u první sólově zazpívané písně.
 
Následovalo vyhodnocení výtvarné soutěže. Ta byla vyhlášena asi měsíc předem p. starostkou Z. Jochmanovou na téma „Kobylá“ a zúčastnilo se jí 29 dětí. Obrázky jsme měli vystaveny a moc se líbily! Nakonec z toho vyšlo jedno 1. místo a ostatní skončily všichni na druhém. Byly rozdány ceny a dán prostor pro přestávku, kdy se návštěvníci mohli porozhlédnout po celém kostele. Mohli si prohlédnout historické fotografie, výstavku svatých obrázků, vystavené liturgické předměty a kněžské ornáty, přečíst informace o historii a rekonstrukci kostela, odnést si Poutnické novinky a kartičky s Božím slovem.
 
Venku před kostelem se mohl každý občerstvit pitím a napečenými dobrotami. Na sluníčku se hezky sedělo a povídalo.
 
Později jsme se znovu přemístili do kostela, abychom si vyposlechli vyprávění p. B. Richtrové, někdejší p. ředitelky školy a dlouholeté kronikářky obce. Seznámila nás s historií kostela, povyprávěla o Božích mukách v okolí, osadě Annín, přidala osobní zážitky a povyprávěla nám i méně známou pověst z okolí.
 
Noc kostelů v Kobylé proběhla v čase od 16 - 18 hod. a zúčastnilo se jí celkem 53 lidí. Někteří hosté přicházeli průběžně, někteří museli odejít, většina z nich s námi „vydržela“ po celou dobu. Myslím, že nám všem bylo dobře.
 
Za pomoc s přípravou a s průběhem NK patří velké díky p. starostce, p. ředitelce školy, p. Richtrové a také H. Kurkové, Z. Herzigové, E. Klimešové, E. a M. Salovým. Všem Pán Bůh zaplať!