Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 25. 06. 2022

jezis.jpgVe čtvrtek 23.6., v pátek 24.6., v sobotu 25.6. jsme oslavili v kostele ve Vidnavě a na charitě v kapli svaté Hedviky, v Kobylé v kostele i v domově důchodců a v Bernarticích v kostele Srdce Ježíšovo a Srdce Mariino. Na obě srdce jsme napojili i malou Štěpánku při sobotním křtu v Kobylé. Po celý měsíc červen se s otcem Miroslavem a farníky scházíme u nazdobené sochy Božského Srdce Pána Ježíše v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě. Do Srdce Ježíšova vkládáme kněze našeho děkanátu Jeseník, rodiny i celý svět.
„Lidské srdce napojené na Ježíšovo Srdce se pozná… Je to člověk, který se obětuje pro druhé, když vidí trpícího, ujímá se ho, nese ho na svých ramenou, i když doplácí finančně a nikdo to neocení. Všímá si potřeb druhých, je obdařen pokorou, často sedí u Ježíšových nohou, protože ho má rád. Srdce napojené na Boha, srdce, o které se Pán Ježíš může opřít a spolehnout se…“ Jsem to i já? zněla slova otce Miroslava v naších myslích při čtvrteční kytarové mši svaté. Víme, že jsme lidé hříšní, netrpěliví, že spoustu věcí pokazíme, mnohdy zavíráme oči a nevidíme, nechce se nám pracovat, obětovat se, radíme, ale nic nepomůžeme, modlitbě věnujeme tak málo času… 


S prosbou o odpuštění všech hříchů, kterými zraňujeme Ježíšovo Srdce jsme se po mši svaté poklonili u jeho sochy. Srdci Ježíšovi, Králi všech srdcí jsme zpívali, v litaniích ho chválili a zasvětili se mu.
 
Oslava Nejsvětějšího Srdce Ježíšova byla o to krásnější, když nás po mši svaté ve večerních hodinách nečekaně navštívily sestry boromejky. Milá návštěva, která potěšila. Zavzpomínali jsme na dobu jejich působení ve Vidnavě. Sestřičky krásně zazpívaly Panně Marii a Pánu Ježíši v kostele před oltářem. Jejich srdce napojená na Krále všech srdcí a Neposkvrněné Srdce Panny Marie byla znát… Prošly farní zahrady, bývalý seminář a pak při meruňkovém, třešňovém koláči a zmrzlině jsme poseděli ve farní kanceláři na faře.