Co nového ve farnostech otce Miroslava

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Kobylá, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 24. 07. 2022

kobyla1.jpgPrvní svaté přijímání v Bernarticích, lešení na faře ve Vidnavě a pouť v Kobylé

Bernartice u Javorníka: V neděli 17.7.2022 v 10:00 hodin prožila farnost Bernartice u Javorníka požehnaný den. Tři ministranti Matěj, Kryštof a Prokop poprvé přijali do svých srdcí Pána Ježíše v eucharistii z rukou otce Miroslava. Boží dotek, přítomnost Krista, světlo při svíčkách, přinášení darů, květin, první svátost smíření, zpívání u kytary, slova v kázání… to vše bylo radostí a povzbuzením farníků, rodičů dětí i všech přítomných. Nechybělo poděkování s kytičkou paní Marii Michálkové, která děti připravila v rámci výuky náboženství. „Kdo vytrvá až do konce, bude spasen“, často nám připomíná otec Miroslav. Modlíme se za všechny děti, které přijaly eucharistii, aby vytrvaly na cestě do Božího království.



Vidnava: Po opraveném kostele sv. Kateřiny přišel čas i na farní budovu. Ve čtvrtek 21.7.2022 firma Michal Písek postavila lešení u přední části fary ve Vidnavě. Otec Miroslav spolu s námi děkoval při mši svaté i u výstavu Nejsvětější svátosti Bohu za dobré dílo a prosil za zedníky, aby v horkém počasí vše s pomocí Boží zvládli. Na fotce uvidíte také dvě nově zakoupené židle do zpovědnice v kostele sv. Kateřiny.                                                                                                    

Kobylá nad Vidnavkou: V sobotu 23.7.2022 Kobylá nad Vidnavkou slavila 755 let výročí trvání obce. Slavnostní a zároveň poutní mše svatá ke sv. Jáchymovi začala v 11:00 hodin. Otec Miroslav poděkoval panu Stanislavu Pelcovi, který vyrobil ze smrku nový sekretář do sakristie kostela sv. Jáchyma a přítomné paní starostce za finanční dar obce, za zajištění veřejné sbírky na nový nábytek do sakristie a za výbornou spolupráci, která funguje řadu let. I díky darům místních farníků každou první neděli v měsíci se vybrala nemalá částka. Pan farář vyjádřil vděčnost všem, kteří sbírku podpořili. Nový sekretář otec Miroslav po mši svaté požehnal a s panem Pelcem domluvil novou zakázku na sekretář a skříň do sakristie v Bernarticích. 
 
Za dobré dílo je vždy potřeba děkovat, při mši svaté nás provázela vděčnost za všechny lidi pracovité, všímající si potřeb jak na kostele, tak i mezi lidmi. Pan farář nás od hmoty vzal do duchovního světa mezi anděly a svaté, jak mnozí po mši svaté říkali, odpočinuli jsme si na chvíli od všech starostí a čerpali novou sílu z povzbudivých slov i písní… Na chviličku jsme se schoulili do Boží náruče a naslouchali slovům o Abrahámovi, který smlouval s Hospodinem. „Ať je alespoň jeden v rodině, který smlouvá s Bohem a odprošuje za hříchy“, znělo kostelem. „Ať se každý den modlíme, protože když voláme, Bůh nás vyslyší, kdo prosí dostává, kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je potřeba se „rvát“ a nestát nečinně na místě. Bůh si všímá pracovitých, horlivých, vytrvalých jako svatého Jáchyma, který se po dlouhých letech stal otcem Panny Marie. Ať Bůh o nás slyší!“
 
Litanie k Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání nás provázelo závěrem mše svaté. Přítomní si pak pochutnali na výborném pohoštění před kostelem. Oslavy výročí obce od 14:00 hodin pokračovaly na místním hřišti vystoupením mažoretek, Šumperské kapely Fleksible, Taneční skupiny MARLY, pro děti byly přichystány doprovodné atrakce. Bylo zajištěné bohaté občerstvení.