Betlémské světlo ve Vidnavě a půlnoční mše svaté 24.12.2022

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczykova, Vydáno dne: 01. 01. 2023

betlem2.jpgPlamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti po celém světě. Každý rok na Štědrý den již tradičně občané Vidnavy přicházejí do kostela sv. Kateřiny s lucernami pro betlémské světlo do našeho Betléma, i letos v počtu 200 lidí. Od 11:00 do 12:00 hodin zněly koledy za doprovodu varhan, flétny i trianglu, a to vše, nejen pro radost přítomných, ale pro Narozeného Krista, který přišel na tento svět a vnáší ke každému z nás lásku, pokoj a naději. Jeho světlo se šířilo celou Vidnavou do našich domovů. 


Ať jsme světlem pro druhé, ať plamínek lásky nikdy v sobě nezhasneme a ať nasloucháme andělům, jako Svatá Rodina, o které se zaujetím vyprávěl otec Miroslav o půlnočních mších ve Vidnavě a Kobylé.