Českopolská hasičská pouť ve Velké Kraši

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 07. 05. 2023

florian_kaple.jpgSvatý Florián, římský voják s mečem a korouhví, vylévající vědra vody na hořící dům v připomínce toho, že kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu. Ochránce v nebezpečí ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků, zedníků nás za deštivého počasí vítal v kostele ve Velké Kraši, kde je na hlavním oltáři takto vyobrazen. Při pohledu na hasiče místní i polské, kteří přišli s prapory na mši svatou v sobotu 6. května 2023 ve 13:00 hodin ve slavnostních uniformách, jsme vnímali vděčnost za všechny, kteří chrání naše životy, obětují se, jsou vystavení nebezpečným jevům, provází je statečnost a ochota pomoci potřebným. 


Otec Miroslav nás při kázání vzal také do otevřených dveří za Zmrtvýchvstalým Kristem a k Panně Marii. Na začátku nás uvedl do tajemství modlitby růžence. Radostný, do kterého vkládáme vše pozemské, naši práci, školu, rodinu… Bolestný, ve kterém procházíme těžkostmi života, ať jsou to strachy, úzkosti, obavy, rány, nemoci… „Ale to nestačí,“  pokračoval…. „Slavný růženec nás vede do nebe, k Marii, k andělům, svatým, k samotnému Bohu. Nemůžeme se jen proplétat pozemskými radostmi a starostmi, sami si neporadíme, potřebujeme vedení Ducha svatého, musíme nakukovat do nebe a naslouchat Božímu vnuknutí. A protože je právě květen, mariánský měsíc Panny Marie, je snadné vzít do rukou růženec a všechny tři se modlit. Pak se propojuje pozemský svět s duchovním…" 
 
Mše svatá zněla v mariánských tónech při varhanách, byla obětovaná za obec Velkou Kraš, za hasiče, živé i zesnulé. Nechyběl místní pan starosta Jiří Vodička, který se s úsměvem pozdravil s otcem Miroslavem. A potěšilo nás i sluníčko, které během mše svaté ze zamračené i uplakané oblohy vykouklo, a to hlavně proto, že od 14:00 hodin následovala soutěž hasičů „O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE“ na místním fotbalovém hřišti…