755 let Vidnavy

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 23. 07. 2023

vidnava1.JPGV sobotu 22. července 2023 jsme při slavnostní mši svaté děkovali za 755 let Vidnavy. Pan farář P. Mgr. Miroslav Kadlec s úsměvem všechny v kostele sv. Kateřiny přivítal. Přítomen byl místní pan starosta Bc. Rostislav Kačora, místostarosta Ing. Kamil Haderka, hosté z Polska i občané Vidnavy. 
Otec Miroslav vzpomenul minulost, kterou si Vidnava prošla, a nebyly to jen věci radostné, ale i těžké… „Když se na chvíli zastavíme v čase, jak jsme hrdí na naše předky, kteří vše s pomocí Boží zvládli, a máme naději, že i my se o toto místo budeme starat poctivou prací a rozmnožováním hřiven, které jsou nám dány.  Ať i za dalších 100 let na nás mohou být naši potomci hrdí, že jsme si poradili a předali jim kus poctivé práce. Žehnejme svým blízkým slovy: Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě, aby se Bůh smiloval a dopřál nám všem pokoje“, vybídl nás otec Miroslav.


Zazněly písně za doprovodu varhan a kytary, prapor města Vidnavy a hasičů zdobil boční oltář, slunce svítilo nad Vidnavou celý den a my měli radost, že můžeme na tomto krásném místě žít.
 
Po mši svaté následoval slavnostní průvod od kostela sv. Kateřiny za doprovodu Dělostřelecké gardy Javorník a kapely Dynybyly band na hřiště TJ.
 
Na hřišti se konalo slavnostní zahájení, zahrála kapela DYNYBYLY BAND, WILSNE, ACOUSTICA, KABÁT REVIVAL, VIRVAL, shlédli jsme dvě fotbalové utkání. Potěšily prodejní trhy, občerstvení a AKÁDA ohňová show. Pro děti byly připraveny atrakce a workshopy.
 
A co popřát Vidnavě do dalších let? Ať nad ní nezapadá slunce Božích milostí, ať nám Hospodin všem žehná a chrání, ať rozmnožujeme hřivny, které nám byly svěřeny, ať jsme užiteční, pracovití a vztahy mezi námi lidmi ať jsou pokojné a přátelské.
 
Děkujeme panu starostovi a všem za přípravu oslav, které probíhaly už od pátečního večera. Prožili jsme hezké setkání, na které budeme dlouho vzpomínat.