Červená středa ve Vidnavě

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 30. 11. 2023

cervena_streda.jpg29. listopadu 2023 jsme se opět připojili k iniciativě Červená středa, při které si veřejně připomínáme všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Při nedělní mši svaté nás otec Miroslav ve farnostech pozval na modlitební setkání do Vidnavy, které probíhá již od roku 2019. Ti, kteří se nemohli zúčastnit, si tento den doma zapálili červenou svíčku a pomodlili se za všechny trpící a pronásledované. 


Modlitební setkání začalo ve středu 29. listopadu 2023 v 18:00 hodin v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě před obrazem Božího milosrdenství, sochou Panny Marie a svaté Jany z Arku. Kolem hořely červené svíce. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Kostel byl zahalen do tmy. Zněly kytarové písně k chvále Boha všech národů celého světa, modlili jsme se bolestný růženec s úmysly, následovaly prosby a litanie za jednotu ve víře.
 
„Každá slza, která je prolitá lidmi, kteří trpí pro Slovo Boží, změněná je v životě věčném v drahokam, perlu a obohatí tím toho, který příkoří prožil v žití svém v těle na zemi.“