Otec Miroslav slavil narozeniny a žehnal adventní věnce

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 03. 12. 2023

advent3.jpgV sobotu 25.11. a v neděli 26.11. na Krista Krále jsme děkovali za dar života otce Miroslava, který při kázání připomenul patronku našeho kostela ve Vidnavě svatou Kateřinu Alexandrijskou. Mladá, krásná, moudrá dívka, která si zamilovala Krista a on se stal Králem jejího života. Každý z nás vešel do svého nitra a zamýšlel se, kdo sedí na trůnu v mém srdci… Je tam Kristus? Nebo si ukládám peníze, majetek, zálibu ve věcech pomíjivých? Svatou Kateřinu jsme prosili o milost poznání duchovních hodnot, o moudrost, odvahu i sílu překonávat překážky. Po výstavu Nejsvětější svátosti jsme otci ze srdce přáli k narozeninám a předali dárky a květiny. 


Máme tu advent, čas příchodu Krista. S adventními věnci jsme spěchali na mši svatou. Zaznělo Ejhle, Hospodin přijde, první svíce byla zapálena a otec Miroslav žehnal adventní věnce. „Ať světlo přibývá i v nás samotných a přichází k nám Pán Ježíš, Panna Maria, andělé i svatí. Ať Boží světlo v nás nezhasíná, ale díky modlitbě, poctivé práci, pomoci bližnímu ať stále hoříme láskou ke Kristu. Předávejme světlo lidem, které potkáváme, ať poznají, že dýcháme pro Pána Boha a nejsme ti, kteří brblají, kritizují a jsou neustále s něčím nespokojení,“ vyzval nás otec Miroslav…