Vánoce v Kobylé nad Vidnavkou

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Kobylá, Zdroj: Marie Bednarská , Vydáno dne: 28. 12. 2023

stromek.jpgAdvent i svátky vánoční proběhly u nás ve farnosti Kobylá ve skromnosti a jednoduchosti co se výzdoby týče. 
 
Věnec, který jsme položili před obětní stůl a který o. Mirek začátkem adventní doby požehnal, vznikl při „Vánočním tvoření“ a byl nám místním OÚ – kulturní komisí darován. Potěšilo nás to velmi, velké díky za něj! 
 
Při zdobení vánočního stromku a stavění betlému jsme vzpomínali na vidnavské sestřičky Boromejky, od kterých máme ze 70. let krabici plnou ručně vyráběných stříbrných hvězdiček. Každoročně je v menší či větší míře použijeme, máme je zkrátka rádi!


Letos poprvé jsme neměli při vánoční mši varhanní doprovod. Přesto jsme si rádi a od srdce zazpívali několik koled a při závěrečném „Narodil se Kristus Pán“ jsme cítili vděčnost za příchod Spasitele na tento svět a v duchu jsme žasli nad zvláštním a pokorným způsobem, jaký si Bůh zvolil, aby nám mohl otevřít cestu do nebe.