Vánoční zpívání dětí v kostele sv. Petra a Pavla v Bernarticích

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Bernartice, Zdroj: Vlasta Michalíková, Vydáno dne: 17. 01. 2024

vanoce_jav.jpgVe čtvrtek 21. prosince v 17:00 hodin se v předvánočním čase opět setkaly děti z místní mateřské a základní školy, jejich rodiče, prarodiče a spousta dalších lidí v bernartickém kostele sv. Petra a Pavla. Konalo se totiž tradiční Vánoční zpívání. V úvodu nás přivítala paní Marie Michálková hrou na varhany a adventní antifonou Ejhle, Hospodin přijde. Odvážná Tinka Stoličková poté zahájila vystoupení dětí koledou Pojďte, chlapci, k nám. Děti ze školky si letos připravily pásmo zimních básniček a koledu Štědrej večer nastal a žáci z 1. třídy nám pomocí básničky navařili Vánoce. Holky a kluci ze školy poté předvedli dětskou operku Veroniky Vičarové Jezulátko se nám narodilo. Vyzkoušeli si, že tento žánr není vůbec jednoduchý, ale podařilo se jim vše dobře nacvičit a výsledek byl opravdu nádherný. O hudební doprovod se postarala Vlasta Michalíková (klavír), Martin Burza (housle) a Jan Michálek (kytara). Koncertem nás provázel starosta Bernartic pan Aleš Chromík. Zazněly také písně Tichá noc, Jak jsi krásné neviňátko a Pásli ovce Valaši. Na závěr jsme se rozloučili společným zpěvem naší nejznámější koledy Narodil se Kristus Pán za doprovodu varhan.