Svátek Stolce svatého Petra

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Zpravodajství, Zdroj: www.cirkev.cz, Vydáno dne: 22. 02. 2024

petr.JPGCírkev si 22. února připomíná svátek Stolce sv. Petra, prvního mezi apoštoly a prvního římského biskupa, tedy také prvního papeže. Jeho katedra je dodnes uchovávána v Římě, tvoří součást oltáře ve vatikánské bazilice a je symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání.


Svátek Stolce svatého Petra připomíná primát – prvenství apoštola Petra a jeho následovníků (papežů) mezi ostatními apoštoly (biskupy). Tuto službu ustanovil sám Ježíš a jako první ji svěřil právě Petrovi. O svátku Stolce svatého Petra se připomíná situace, kdy apoštol Petr u Césareje Filipovy vyznal Ježíše jako Božího Syna a jako "Petr – Skála" byl ustanoven "základem církve" (srov. Mt 16,13–19). 

Výraz Svatý stolec (lat. Sancta Sedes, či Sedes Apostolica) vyjadřuje funkci římského biskupa, papeže. Latinský výraz sedes se do češtiny dá přeložit následovně: sedadlo, (královský) trůn, katedra, sídlo, domov, sedlo. „Svatý stolec“ je „hlavním biskupstvím“ katolické církve ve světě. Toto pojmenování se používá již od raného křesťanství.

Katolická církev přes všechna pronásledování, boje, vnitřní i vnější problémy a různé skandály vytrvala ve věrnosti Ježíšovým příkazům už dva tisíce let. Ježíš řekl, že pokud církev bude stát na skále – Petrovi, tak navzdory všem útokům říše smrti církev zvítězí. Bude neporazitelná. Kristova církev objímá celý svět, je pevně zakotvená, dva tisíce let prochází dějinami a šíří se po celém světě. Úřad, který Ježíš svěřil Petrovi, byl mimořádně významný a má trvat až do konce časů.