Farnost Vidnava se zapojí do postní aktivity 24 hodin pro Pána

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 05. 03. 2024

adorace.jpg
Římskokatolická farnost Vidnava se v sobotu 9. března 2023 tradičně zapojí do postní aktivity 24 hodin pro Pána. Letošní motto je inspirováno šestou kapitolou Listu Římanům: "Kráčet v novém životě". Tichá adorace před Nejsvětější svátosti se bude konat od 13:30 do 14:30 hodin v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě, následuje svátostné požehnání a mše svatá, kterou celebruje otec Miroslav.