Slavnost Těla a krve Páně

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 02. 06. 2024

adorace.jpgOběť Pána Ježíše Krista je pro nás největším darem, co je svět světem. Jeho krev nás spasila, prolitá za celý svět otevřela lidem bránu do nebe, život smrtí nekončí, věčný domov čeká na každého z nás. Zde na zemi putujeme, v práci obživu dostáváme a duši naši při mších posilujeme. Tělo a Krev Páně ve svatém přijímání dává plnost našemu žití, pokrm svatý, z rukou kněží nám daný, hostie bílá, člověkem vytvořená a knězem proměněná…samotný Pán Ježíš přichází, nasycuje a proměňuje nás. 


Děkovali jsme ve čtvrtek 30.5. a v sobotu 1.6. ve Vidnavě, v neděli 2.6. v Kobylé a v Bernaticích při mších za pokrm, který posiluje nás. V průvodu kolem kostela sv. Kateřiny, svatého Jáchyma, svatého Petra a Pavla zněly modlitby provázené vděčností, že se smíme zapojit do zástupu církve, který vede Ježíš Kristus Král. Otec Miroslav monstrancí žehnal do čtyř světových stran, farníci cestou sypali okvětní lístky, zvonky zvonily, svatá Jana z Arku provázela nás. I když skromná naše cesta byla, v nebi zajisté radost probudila a nás k víře povzbudila.