Noc kostelů v Kobylé

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Kobylá, Zdroj: Marie Bednarská , Vydáno dne: 10. 06. 2024

nockostelu1.JPG
NOC KOSTELŮ pro mě znamená především zájem a milé setkávání lidí z místa i okolí, bývalých rodáků a stále více přijíždějících návštěvníků z větších dálek – z Ostravska, ze Šumperska, z Orlickoústecka… Snažíme se jim náš pěkný kostel sv. Jáchyma představit komentovanou prohlídkou, přiblížením historie a několika výstavkami. 


V tomto roce k nim přibyla ještě malá sbírka modlitebních knížek, zpěvníků a misálů z období 19. a 20. století psaných v latině, němčině a češtině. V jedné z nich je vlepen darovací list s oceněním za vzorné studijní výsledky ve školním roce 1912/1913 našemu někdejšímu kobylskému p. faráři Maxmilianu Kaschelovi, studentu gymnázia a bohosloveckého semináře ve Vidnavě. Zvídavý zájemce o historii tohoto kněžského semináře a životě M. Kaschela se mohl více dozvědět ze psaného slova a přidali jsme k tomu i životopisné informace o další známé osobnosti našeho okolí – vidnavském knězi Jozefu Nowakovi, rovněž absolventovi tamního semináře.

Na závěr patří poděkování všem zúčastněným za návštěvu, Eliškám K. a S. za velkou pomoc a Obecnímu úřadu Kobylá za lavičku (mile nás překvapila) i za úpravu prostranství kolem našeho kostela. 
Dík také za sdílení akce do světa na FB obecním i na „Kulturní Kobylá“ a „Kulturní a společenské dění v Kobylé nad Vidnavkou“.