Bernartice

Římskokatolická farnost
Bernartice u Javorníka

Kostelní 2, 790 55 Vidnava


Bernartice jsou obec na hranici s Polskem. Nachází se zde farní kostel zasvěcený sv. Petru a sv. Pavlu.

Farní úřad ve Vidnavě

Mobil: 731 625 695
Email:  rkf.bernarticeujavornika@doo.cz
Farní webové stránky:
www.ruzenec.cz
Adresa: Kostelní 2, 790 55 Vidnava

P. Mgr. Miroslav Kadlec, admin. exc.

Otec Miroslav je farářem ve farnosti Vidnava a administrátorem exc. ve farnostech: Bernartice u Javorníka a Kobylá nad Vidnavkou. Také spravuje obec Velkou Kraš.

Kancelář na faře ve Vidnavě:

Chcete-li křest, svatbu, pohřeb a další úřední záležitosti, volejte kancelář farního úřadu mobil 731 625 695 – Marie Grabarczyková, pastorační asistentka.

1

2

3