Nepojmenovaný dokument

Římskokatolická farnost
Kobylá nad Vidnavkou

Kostelní 2, 790 55 Vidnava

 

Kobylá nad Vidnavkou je obec, která se nachází mezi Vidnavou a Žulovou. Nachází se zde farní kostel zasvěcený sv.Jáchymovi.

Farní úřad ve Vidnavě

Mobil: 731 625 695
Email:  rkf.kobylanadvidnavkou@doo.cz
Farní webové stránky: www.ruzenec.cz
Adresa: Kostelní 2, 790 55 Vidnava


P. Mgr. Miroslav Kadlec, admin. exc.

Otec Miroslav je farářem ve farnosti Vidnava a administrátorem exc. ve farnostech: Bernartice u Javorníka a Kobylá nad Vidnavkou. Také spravuje obec Velkou Kraš.

Kancelář na faře ve Vidnavě:


Chcete-li křest, svatbu, pohřeb a další úřední záležitosti, volejte kancelář farního úřadu mobil 731 625 695 – Marie Grabarczyková, pastorační asistentka.