Historie farního kostela sv.Kateřiny Alexandrijské

Historie farního kostela svaté Kateřiny Alexandrijské

Již v roce 1285 měla Vidnava farní kostel. Podle záznamů v té době zde působil farář Henricus. V roce 1428 byl Husity vypálen kostel i město. V roce 1590-1618 zde působil farář Adam Merkel. Jeho hrob a náhrobní kámen se nachází v kapli svaté Hedviky vlevo. Mnoho kněží za svého působení zde zesnulo a ostatky byly uloženy v kostele. Do roku 1759 byl místní hřbitov kolem kostela. Nový hřbitov se nachází za potokem, kde je dodnes. Márnice pro zesnulé se nachází v přední části kostela vlevo. V roce 1748 byl kostel zasvěcen svaté Kateřině. V roce 1857-1924 byl obohacen přístavbou bočních lodí. Na obou stranách se nachází 4 kaple. Kaple svaté Hedviky a kaple Božího hrobu to je po levé straně. Vpravo sákristijní kaple a křtitelní kaple, toho času je zde zabudováno zpovědní soukromí. V roce 1784 byly opraveny hlavní oltář i boční oltáře. Věže se zvony byly  o 7 metrů sbourány a znovu postaveny do výše 50 metrů. Kostel měl 4 zvony-velký, střední a malý. Umiráček byl zabudován 1732, mešní 1738 a dva další zabudovány, ale bez data. V první světové válce byly zvony odebrány. V roce 1922-1924 znovu zvony zabudovány a vysvěceny. V roce 1939 zvony znovu odebrány. V současné době schází znění zvonů, možná, že by se mnohá srdce probudila. V roce 1910 místní rodák, malíř kostelů Alois Bauch provedl stropní a boční malby- jsou dochovány dodnes. Prostředním průchodem byly na lavicích připevněny prapory- dva bílé, dva červené, dva zelené. V sedmdesátých letech, za pana děkana Nowaka, byla provedena vnitřní renovace stropních a bočních  maleb, včetně vymalování volných ploch. Taktéž byla vyměněna svatá křížová cesta za relief vyřezávaný ze dřeva. Byla provedena  fasáda kostela včetně střešní krytiny. Kostel je ve stylu s části románsko-gotickém, spodní část věže je románsko-gotického stylu, vstupní loď zdobí velmi cenný a pěkný románsko-gotický portál, obdivuhodně dochován. Náhrobní kameny a děkovné desky jsou zabudovány na venkovním zdivu v románsko-gotickém stylu. V roce 2000 byla zabudována ochranná a větrací mříž za přispění místních občanů a německých rodáků. Jelikož se ve Vidnavě nacházel kněžský seminář, v kostele se udělovala svátostná svěcení.