* Mše svatá v Dolním Lese u Vlčic

Vydáno dne 11. 09. 2005 (4720 přečtení)

V neděli 11.9.2005 se uskutečnila mše svatá v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie mše svatá. Tato kaple se má začít renovovat, mše svatá byla sloužena za zdar tohoto díla. Celebroval P.ThLic. Jan Pacholek SDS z Bílé Vody, zúčastnilo se cca 80 lidí, mezi nimiž nechyběla paní starostka Vlčic Libuše Plhalová. Byl přečten Pastýřský list od otce biskupa. Po mši svaté následovalo pohoštění.Poté, co se stará kaple rozpadala a byla kvůli hrozbě zřícení policejně uzavřena, rozhodla Obecní rada ve Vlčicích na své schůzi v roce 1904 postavit pro část Dolní Les (200 obyvatel) novou kapli. Byla zřízena stavební komise a roku 1905 byla stavba zahájena. 8.září 1906, ve svátek narození Panny Marie byla kaple vysvěcena. Tehdejší kardinál se nemohl zúčastnit, tak tím pověřil pana faráře z Bernartic Antona Hauke (původem z Vlčic) za přítomnosti dalších duchovních. Kázání měl farář z Uhelné. První mši svatou celebroval tehdejší kaplan F.Seichter z Vlčic. Od té doby se sloužila mše svatá každé 3 - 4 týdny. Během 1. světové války byl darován rodinou A.M.Schreiber mramorový kříž s nápisem "V kříži je naše spása". Ve 30. letech minulého století byla obnovena malba v kapli a v roce 1938 bylo instalováno harmonium. Po odsunu byla sloužena mše svatá každoročně vždy v den slavnostního slibu 12.září. V roce 1713 postihl celé okolí mor, kterému podlehlo v Dolním Lese přes 60 obyvatel a tehdy, 12.září ti, co přežili dali slib, že každoročně v tento den bude poděkováno za záchranu a odvrácení moru a bude sloužena mše svatá. V hlavici věže má být uschována listina : Ve jménu Nejsvětější Trojice a na počest Neposkvrněné Panny Marie, patronce naší kaple.Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG