* Proběhla poutní mše svatá na Travné v kapli P.M.Lasalettské

Vydáno dne 25. 09. 2005 (3792 přečtení)

Dne 25.9.2005 ve 14:30 hodin se za slunného počasí sešlo cca 60 poutníků na Travné u kaple zasvěcené Panně Marii Lasalettské. Pod vedením P.Piotra Niewiadomského započala křížová cesta, obětovaná za všechny přítomné, za rodiny a za bezvěrce, aby nalezli víru.K povšimnutí byly první dvě zastavení, které byly nově zrenovovány. V 15:30 hodin započala poutní mše svatá, celebrovaná P.Piotrem, koncelebrovaná P.Ivanem Kaliciakem. Mše svatá byla hlavně obětována za ty, co se na tomto poutním místě starají o opravy jak kaple, tak křížové cesty.Kázání měl o.Ivan, všem přítomným vysvětlil otázku : co všechno obnáší být nejen matkou tělesnou, ale také matkou nebeskou. Panna Maria nám byla dána za matku. Každá máma potvrdí, že po narození svého dítěte s ním byla neustále, když porostlo, potřebovalo výchovu, která spočívala v neustálém opakování. To nesmíš, tam nechoď ... Jako věřící máme jednu výhodu, totiž matku Marii, která se o nás neustále stará, neustále nám připomíná co máme a nemáme dělat, jako pozemská matka. Je třeba nám pořád připomínat evangelium. Na závěr otec Ivan poukázal na Svatou zemi a nazval ji "muzeem křesťanství", kvůli čím dál většímu úbytku věřících. Nedopusťme, aby hrdost a sobectví člověka bylo tak silné, že by neslyšelo neustálé volání Panny Marie. Mohlo by se poté stát, že se i ta přetechnizovaná Evropa může stát takovým "muzeem". Po mši svaté se všichni přesunuli k farnímu kostelu, kde bylo malé pohoštění venku před farou. Na závěr v 18:00 hodin následoval Výstav Nejsvětější Svátosti, litanie k Nejsvětějšímu Srdci a krátká adorace. Vše vedené otcem Piotrem.Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG