* Pouť v Mikulovicích nás povzbudila

Vydáno dne 04. 12. 2005 (3779 přečtení)

V neděli 4. prosince 2005 se uskutečnila pouť ke svatému Mikuláši v Mikulovicích. Již tradičně jsme se sešli v naše farním kostele ve dvě hodiny odpoledne ke mši svaté, abychom si vyprošovali Boží milosti také prostřednictvím svatého Mikuláše.Světce tolik milého našim dětem, světce, který vynikal konáním dobrých skutků ve skrytosti. Světce, který si skrze svůj hluboký vztah k Bohu vypěstoval hluboké soucítění se svými bližními. A to snad mohla být i výzva pro nás. Byli jsme rádi, že do našeho farního společenství zavítali také milé hosté. Jáhen Marcel Jedelský z Města Albrechtic, který nám posloužil výkladem Božího slova, otec děkan Miroslav Kadlec a otec František Baroš ze Supíkovic. Byli jsme vděční za slova povzbuzení a především za společenství v modlitbě. Poutní bohoslužba vyvrcholila tím nejtěsnějším spojením s naším Pánem ve svatém přijímání a chvalozpěvem Bože Tebe chválíme, kdy jsme společně poděkovali za celou naši mikulovickou farnost, za našeho duchovního správce otce Jiřího, za kněze našeho děkanátu, za naše rodiny, děti, ministranty, babičky a dědečky. Zároveň jsme prosili Boha na přímluvu naší drahé nebeské matky Panny Marie za milostiplné prožití adventní doby, kdy se s radostí připravujeme na přijetí Dítěte Ježíše do našich příbytků, do našich srdcí? Po mši svaté jsme se přesunuli do společenské místnosti penzionu pro důchodce, kde jsme měli připravené pohoštění. Kolem páté hodiny večerní nás navštívil i sám svatý Mikuláš se svým doprovodem a potěšil především mladší účastníky poutě sladkostmi, které jim přinesl. Co dodat na závěr? Jistě slova poděkování. Všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdaru této slavnosti. Modlitbou, finančně, materielně, úsměvem, pomocí, dobrou vůlí, obětí. Bože, dárce všeho dobra, vyslyš naše pokorné prosby a na přímluvu svatého biskupa Mikuláše stůj při nás v každém nebezpečí a veď nás bezpečnou cestou ke spáse. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: PDV