* Setkání animátorů 3.3. - 4.3. 2006 na faře ve Vidnavě

Vydáno dne 03. 03. 2006

Setkání začalo v pátek v 17:00 hodin mší svatou v kostele sv. Kateřiny, kterou celebroval otec děkan. Po mši svaté následoval výstav Nejsvětější Svátosti, litanie k Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.          Téma setkání: 10 let diecéze ostravsko-opavské. Připravovali jsme program na děkanátní setkání dětí 10. až 11.3. Na přípravě se podílí sedm animátorů z děkanátu Jeseník pod vedením otce děkana. Seznámili jsme se s naší diecézi, s budovou biskupství, s jednotlivými kancelářemi. Z tvrdého papíru jsme postavili 5 budov našeho biskupství, dozvěděli jsme se, čím se zabývá recepce, stavební, majetkové, právní, ekonomické oddělení, biskupský úřad, úřad generálního vikáře, centra pro mládež, katechezi, rodinu? Povídali jsme si o svatých, kteří chrání naši diecézi. Vypracovali jsme podrobný program pro děti, rozdělili si úkoly a po druhé hodině ranní jsme šli spát.
          V sobotu po snídani nás čekala menší brigáda, přenášeli jsme matrace z pokojů na farní půdu. Pak jsme si znovu krátce zopakovali program, na kterém jsme se společně podíleli.
          Celé setkání jsme zakončili výstavem Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Kateřiny. Společně jsme se pomodlili modlitbu za naši diecézi ostravsko-opavskou. Korunku k Božímu milosrdenství jsme obětovali za děkanátní setkávání dětí na faře ve Vidnavě, za Boží požehnání a ochranu Panny Marie Královny. V písni jsme chválili Boha a v prosbách prosili za všechny, kteří pracují na biskupství, za naše rodiny, děti, kněze, nemocné, trpící lidi a za celý děkanát Jeseník, aby kvetl, aby Pán Ježíš a Panna Maria Královna měli z nás radost!
          Naši animátoři se během setkání dozvěděli spoustu informací o naši diecézi a hlavně o budově biskupství, nyní znají jednotlivé kanceláře, vědí, čím se zabývají a jak našemu děkanátu pomáhají.
          Setkání animátorů ve Vidnavě bude pravidelné a vy všichni, kteří chcete pomáhat s programem pro děti, jste zváni!
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G., foto MG