* Děkanátní setkání dětí na faře ve Vidnavě

Vydáno dne 17. 12. 2006

deti_151206.JPGDne 15.-16. prosince 2006 proběhlo na faře ve Vidnavě adventní děkanátní setkání dětí pod vedením otce děkana, Marie G., Martina G., Evy B. a Lenky M. Sešli jsme se v počtu  37. 
Vše začalo dětskou mší svatou, při které otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec mluvil v kázání o přijetí Pána Ježíše do našich srdcí: „ Nebojme se otevřít Ježíšovi dveře a pozvat ho dál do našeho srdce, pak budeme mít dobré vztahy s kamarády, s rodiči, s našimi blízkými a budeme umět odpouštět jim.“Po mši svaté jsme rozdělili mládežníky do pěti skupin podle věku, každá skupina pak procházela pěti místnostmi, ve kterých byl připraven program vždy na 15 minut a to pod vedením Václava Dvořáka, který mluvil o Janu Křtiteli, Petra Dvořáka, který rozebíral adventní dobu, Marie Michálková seznámila děti s adorací, Marie Grabarczyková formou kartiček s dětmi zopakovala život Pána Ježíše a Alena Obidová připojila téma  „Vánoce“.
 Po společném programu jsme se sešli v kostele sv. Kateřiny u výstavu Nejsvětější Svátosti, při kterém nám otec děkan udělil svátostné požehnání.
 Před večeří jsme si všichni do jídelny přinesli zabalený dárek, který jsme měli za úkol přinést s sebou na setkání. Každý  si pak vylosoval jméno jednoho z nás a to jméno přilepil na svůj dárek. Moc jsme se těšili na chvíli, až budeme moci dárečky předat svým kamarádům.
 Po večeři starší mládežníci shlédli film a mladší děti pohádku. Po oficiálním programu byla vyhlášena volná večerka, kde jsme mohli spát, ale také nemuseli. Někteří si zahráli hry na počítači, jiní nacvičovali  divadlo, nebo hráli společenské hry.
 V sobotu po snídani jsme vyráběli vánoční přání pro babičky na charitu, na kterou jsme se vydali před desátou hodinou na mši svatou. Po mši svaté děti osobně předaly babičkám vánoční přání, které je opravdu potěšilo.
 Po příchodu na faru nás čekala kratičká brigáda. Někteří pracovali na půdě, rovnali knihy, jiní umývali auta nebo zametali farní chodby.
 Po dobrém obědě, který pro nás připravila paní Hanáková, jsme hráli venku míčové hry a vyráběli z korálků zvířátka. Ve 13:30 hodin jsme se sešli v kostele u výstavu Nejsvětější Svátosti, při kterém jsme Bohu poděkovali za celé setkání, otec děkan nám udělil svátostné požehnání. A nyní nastala ta chvíle dárků, pod obětním stolem jsme si svůj dárek vyzvedli a my zvědaví hned rozbalili a to bylo radostí…
„Pane Ježíši, děkujeme ti za naše kamarády, opravdu nás mají rádi…“


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text : Marie G., foto : MG a Lenka M.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS