* Děkanátní setkání dětí na faře ve Vidnavě 9.-10.3.2007

Vydáno dne 11. 03. 2007

deti_brezen07.JPGDne 9.-10. března 2007 proběhlo na faře ve Vidnavě  děkanátní setkání dětí pod vedením otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece, pastoračních asistentů Marie a Martina Grabarczykových, Evy Bednárské a Josefa Losmana. Téma setkání: „Postní doba“ .
Hned na začátku setkání byly děti rozděleny do čtyř skupin, každá skupinka pak procházela čtyřmi místnostmi, ve kterých  byl připraven program vždy na 15 minut a to pod vedením Václava Dvořáka, který pro děti připravil biblický kvíz; Petr Dvořák mluvil o postu a pokání ve světle Fatimského zjevení Panny Marie; Marie Michálková rozebírala křížovou cestu Pána Ježíše a Marie Grabarczyková děti seznámila s časopisy: IN dívčí svět, Tarsicius (časopis pro ministranty), OKNO (vše o životě ostravsko-opavské diecéze), Šalamounky (dvouměsíčník plný zábavy pro celou rodinu). Nezapomněli jsme také zopakovat písně ke mši svaté.Pak následovala dětská mše svatá, při které otec děkan  v kázání mluvil o sourozencích Josefa, kteří prodali svého bratra do otroctví. Tento příběh převedl do situace sourozenců dnešní doby. Z jedné strany sourozenci mohou být závistiví a žárliví a nebo si můžou navzájem přát všechno dobré. Postní doba je také o tomto rozhodnutí, jaký sourozenec chci být. Pán Ježíš nám pomáhá, abychom si dobře vybrali a dává nám sílu být přejícím.
 Po večeři  jsme shlédli animovaný film o autech a pak následovala volná večerka, kde jsme mohli spát, hrát nebo si povídat.
 V sobotu po snídani jsme vyráběli velikonoční zajíce do květináčů a pak jsme se vydali na charitu, kde v 10:00 hodin začala mše svatá. Evangelium bylo o „Marnotratném synu“. Otec děkan poukázal na to, kam směřuje život mladého i staršího člověka v jeho srdci a v jeho touhách. Buď ke hříchu (marnotratný syn) nebo k řádu bez srdce (starší syn). Otec děkan vyzval k postnímu obrácení z těchto dvou poloh života.
 Po příchodu na faru nás čekala kratičká brigáda. Kluci odnášeli matrace z půdy a holky uklízely pokoje.
 Po dobrém obědě jsme hráli oblíbené hry na počítačích a hry společenské. Ve 13:15 hodin jsme se sešli v kostele sv. Kateřiny a modlili se křížovou cestu pod vedením otce děkana, který nám na závěr dal Boží požehnání formou křížku na čelo.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text : Marie G., foto MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS