* Kristus vzkříšený je s námi a dává nám nesmírnou sílu, lásku a naději

Vydáno dne 08. 04. 2007

velikonoce_svice.JPGV neděli 8. dubna 2007 jsme ve farnostech Kobylá, Vidnava, Černá Voda a Hukovice slavili Zmrtvýchvstání Páně. Písní „Aleluja“ začínala každá mše svatá, kterou sloužil náš otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec.Kázání otce děkana nás povzbudilo: V těchto dnech jsme prožívali  zelený čtvrtek, velký pátek, bílou sobotu, prožívali jsme utrpení Ježíše Krista, dospěli jsme s ním až k hrobu. Dívali jsme se na bolest Panny Marie, která viděla Ježíše tolik trpět na Kalvárii. Nestal se zázrak, Ježíš nechal sebe ukřižovat, aby nesl utrpení nás všech. Vůle Otce byla, aby Ježíš umřel na kříži. Panna Maria byla napojená na duchovní svět, dokázala odpustit a milovat Ježíšovy vrahy. My Boha často prosíme, aby nám splnil naše přání, ale Bůh leckdy neudělá to, co chceme. Někdy Jeho vůle je jiná než si přejeme a my nerozumíme. Chceme si prosadit jen to své přání za každou cenu. Přijímejme Boží vůli stejně jako Panna Maria, to je ta pravá víra. Prosme o tento dar pravé víry. Dnes prožíváme slavnost Zmrtvýchvstání Páně, největší církevní svátek. Pán Ježíš vstal z mrtvých, nevrátil se ale pozemsky k Panně Marii, nejde se vracet do minulosti, Ježíš vstal do života věčného. Ukázal se Marií a ona viděla, že je živý, že naplnil vůli toho, který ho poslal, vůli Boha Otce. Pán Ježíš nám otevřel cestu do života věčného. Přijměme Ježíše do svých srdcí a modleme se za naše děti, příbuzné, známé…Duše pak jsou vytrhávány ze všeho špatného na základě našich modliteb, vzkříšený Pán Ježíš způsobí tento zázrak. Plánujme vše s Bohem, důvěřujme mu, obracejme se na Zmrtvýchvstalého Ježíše, nezůstávejme sami. Nezapomeňme děkovat za všechno to krásné, za dar života. Kristus vzkříšený je tady s námi, vytváříme s ním společenství a On nám dává nesmírnou sílu, lásku, naději. Modleme se, ať máme duši tam, kde je Ježíš, tam, kde je náš věčný domov.
U sv. přijímání jsme při kytaře zpívali píseň „Zpívej Aleluja – spasení mé je Ježíš“. Po požehnání jsme si navzájem popřáli pokojné prožití svátku velikonočních se Zmrtvýchvstalým Ježíšem.
„Pane Ježíši, děkujeme Ti za všechno, co jsi pro nás z lásky udělal. Prosím, ať si dokážeme zamilovat Tvůj kříž, neboť to je ta správná cesta k lásce, ke vzkříšení a  k domovu.“


       Text: Marie G.
       Foto: MG


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text : Marie G., foto MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS