* Pouť ke sv. Floriánovi ve Velké Kraši 2007

Vydáno dne 07. 05. 2007

Velka_Kras.JPG„To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali,
jako jsem já,  miloval vás…“

V neděli 6. května 2007 ve 14:00 hodin začala slavnostní mše svatá ve Velké Kraši  ke cti sv. Floriána, patrona hasičů, kterou celebroval P. Mgr. Miroslav Kadlec, děkan. Sešlo se přes 60 věřících. Před mší svatou jsme se modlili slavný růženec pod vedením otce děkana. Dobrovolní hasiči z Polska a z Velké Kraše přinesli ve slavnostních uniformách dva prapory se znakem sv. Floriána. V kázání otec děkan mluvil o přikázání, které nám zanechal Pán Ježíš: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ Pán Ježíš vnesl do našeho života nové přikázání lásky. Máme milovat všechny lidi tak, jako Ježíš na Kalvárii, který odpustil a miloval své nepřátele. Bůh nám dává do srdce tuto milost, záleží ovšem na mně, jestli se rozhodnu milovat  stejnou láskou jako Ježíš a Panna Maria. Lidsky to mnohdy nezvládáme, Bůh ale pomůže, abychom nikomu neubližovali. Dává nám tuto milost  i na přímluvu sv. Floriána. Máme za co děkovat i jako hasiči, za lidské životy, za záchranu našich příbytků…Děkujeme také sv. Floriánovi, že hasí požáry v našich rodinách, v našich srdcích. Nezapomínejme volat každý den k Bohu, povídejme nejdříve s ním o našem problému, radosti, přání, neboť on nám rozumí. Vidí, čím právě žijeme, co prožíváme. Mějme dobré vztahy ke každému člověku, milujme stejnou láskou jako Ježíš. Bůh dává do srdce tento zázrak lásky i na přímluvu sv. Floriána.

Po slavnostní poutní mši svaté bylo přichystáno občerstvení pro přítomné v místní  zbrojnici.

      Text: Marie G
       Foto: MG


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text : Marie G., foto MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS