* Pouť ke svaté Kateřině Alexandrijské ve Vidnavě

Vydáno dne 25. 11. 2007

MTesarcik.JPGJak je možné, že sv. Kateřina měla v sobě tolik síly? Je to proto, že Kristus byl skutečně Král jejího života.

V neděli 25.11.2007 na Slavnost Krista Krále proběhla poutní mše svatá ke sv. Kateřině Alexandrijské v naší farnosti Vidnava. V 9:30 hodin jsme se modlili  slavný růženec a v 10:00 hodin začala slavnostní mše svatá, kterou celebroval náš otec generální vikář Mons. Mgr. Marcel Tesarčík. Sešlo se 100 věřících.V úvodu mše svaté jsme přivítali otce generálního vikáře a předali mu květiny.

V kázání otec generální vikář mluvil o přijetí Krista Krále do našich životů, do našich srdcí. Liturgicky slavíme Krista Krále a také si připomínáme svatou Kateřinu. Pius XI. nařídil slavit Slavnost Krista Krále, připomenutí  si  Královské důstojnosti. Proč to tak chtěl? Chtěl zdůraznit Ježíšovo kralování, chtěl, aby si lidé uvědomili, že „Království“ už je tady, že ho máme přijmout teď, né až na věčnosti. Přijmout Krále Krista do svého srdce. Je důležité, abychom ho vnímali jako vládce našeho života. Svatá Kateřina byla statečná dívka, mučednice, vydala svědectví o tom, že má Krista ráda. Jak je možné, že sv. Kateřina měla v sobě tolik síly? Je to proto, že Kristus byl skutečně Král jejího života. Přijetí Kristovy vlády pro život je silou, aby člověk vše v životě zvládnul. Dnešní den je dnem milosti. Vezměme si vážně výzvu Krista, láskyplné kralování, nečekejme až na věčnost. Budeme mít sílu jako svatá Kateřina.

U svatého přijímání jsme při kytaře zpívali píseň „Ježíši, ty jsi můj Pán, Ježíši ty jsi můj Král“.

U výstavu Nejsvětější Svátosti jsme se modlili litanie k Srdci Ježíšovu a zasvětili Jemu svá srdce. Před požehnáním jsme se pomodlili modlitby k získání plnomocných odpustků, pak následovalo slavnostní Te Deum a svátostné požehnání.

Po mši svaté byli všichni přítomní pozváni na faru na občerstvení, kde při kávě, čaji, cukroví, chlebíčků jsme si příjemně povídali.

„Přijímám Tě Pane Ježíši do svého srdce, vládni mi a buď mým Králem. Veď mě cestou  do Božího království, stejně jako jsi vedl svatou Kateřinu Alexandrijskou.“

Fotky od Evy Bednarské :


 


Fotky od Dominika Michálka :


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text:MarieG.,foto:EvaB.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS