* Děkanátní postní setkání dětí ve Vidnavě

Vydáno dne 23. 02. 2008

deti_unor08.JPG„Všichni patříme do společenství církve, která nás chrání“

Máme tu postní dobu, přípravu na velikonoce, na Zmrtvýchvstání Páně.  Jak dlouho tato doba trvá? Proč se modlíme v kostele křížovou cestu, bolestný růženec, proč nezdobíme oltáře květinami, co si připomínáme na zelený čtvrtek, velký pátek, bílou sobotu? Tak na tyto i jiné otázky dostaly děti odpověď na pravidelném děkanátním setkání dětí, které se konalo v pátek a v sobotu 22.2.-23.2.2008 na faře ve Vidnavě, sešli jsme se ve 20:00 hodin v počtu 33. Přítomen byl také redaktor novin katolického týdeníku, který se mezi  nás přijel podívat.V úvodních pěti skupinkách pod vedením rodičů se také děti dozvěděly  o 14 zastaveních křížové cesty, vyplnily postní biblický kvíz, křížovku, naučily se postní písně ke mši svaté, seřadily jednotlivá tajemství růženců. A když  už jsme všemu rozuměli, setkali jsme  se při mši svaté  s Pánem Ježíšem, abychom mu poděkovali za jeho velkou lásku k nám. Dětskou mši svatou sloužil náš otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec, který nám na svátek Stolce svatého Petra v kázání  vysvětlil, jak je důležité nechat se vést papežem, biskupy a kněžími. Patříme všichni do společenství církve, která nás chrání a dává  správný směr. Otec děkan také mluvil o jednotlivých tajemstvích bolestného růžence, ve kterých Pána Ježíše prosíme za všechny trpící lidi.

Na večeři jsme si pochutnali na dobrých buchtách od maminek a pak jsme shlédli krásnou filmovou pohádku. Po ní jsme si hráli, smáli se  a pak  šli spát.

V sobotu po snídani jsme vyráběli z papíru jarní kytičku na kolíčku pro naše rodiče a také farníky.  

V 10:00 hodin jsme navštívili charitní domov pokojného stáří, kde byla sloužená mše svatá. Pozvání od otce děkana přijal otec Jozef z Bílé Vody, kaplan pro mládež. V kázání mluvil o marnotratném synovi, vysvětlil nám tak důležitost svátosti smíření.

A protože krásně svítilo sluníčko, zahráli jsme si před farou před obědem i po obědě fotbal, míčové  a společenské hry.

Ve 13:30 hodin jsme se sešli s otcem děkanem v kostele sv. Kateřiny, abychom Bohu poděkovali za celé naše setkání. Procházeli jsme 14 zastaveními  křížové cesty. Každý z nás pak dostal od otce děkana Boží požehnání formou křížku na čelo. Na závěr setkání jsme dostali lízátko na cestu domů.

Děkujeme za vedení pátečních skupinek rodičům Marii Michálkové, Petrovi a Vaškovi Dvořákovi, Alence Obidové a také našim animátorům, kteří byli přítomní na celém setkání: Evě, Silvě, Martinovi, Verunce, Pepovi, Verči a Honzovi.

Tak zase v dubnu, dá-li Pán, se na vás moc těšíme!


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text:Marie G.,foto: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS