* Fara ve Vidnavě byla plná berušek

Vydáno dne 30. 03. 2008

berusky_brezen08.jpg„Berušky mají sedm teček, berušky jsou sedmitečné, v naší církvi máme sedm svátostí, sedm darů Ducha svatého a taky např. sedmero hlavních hříchů.  A co bychom to byly za berušky, kdybychom sice uměly tancovat, vařit, hrát si, ale neznaly svátosti, dary a hlavní hříchy? To bude náplň našich setkání, co nejvíce poznávat Ježíše a Marii ve společenství naší Církve, do které patříme!“

Malé i velké berušky zavítaly k nám na naši faru do Vidnavy v pátek a v sobotu 28.3.-29.3.2008. Holky z prvních až devátých tříd se setkaly, aby si nejen popovídaly, zatancovaly, zahrály hry, ale aby se také dozvěděly něco víc o Bohu. Na začátku setkání ve 20:00 hodin jsme se spolu seznámily a při kytaře si zazpívaly. Písní „Ježíš žije, aleluja“, začala dětská mše svatá, při které nám otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec v kázání vysvětlil, jak se správně máme chovat k sourozencům a k rodičům. Hovořil také o Pánu Ježíši, který se po vzkříšení ukázal svým učedníkům.Po mši svaté jsme shlédli pěkný pohádkový příběh, po kterém otec děkan se staršími děvčaty, i na základě tohoto příběhu, hodinu rozebíral téma zamilovanosti, chození.. My menší berušky jsme si mezitím zahrály naše oblíbené  hry. Nechybělo pak společné tancování při hudbě, židovské tanečky a soutěž o sladkosti.

V sobotu ráno  jsme si společně zacvičily a po snídani nás čekal workshop na téma: „Zjevení v Lurdech“. Naše pozvání přijala věřící  farnice z Vidnavy paní Jarmila Medková, která hodinu poutavě hovořila o zjevení Panny Marie v Lurdech. Toto poutní místo navštívila v září. Dozvěděly jsme se o Bernardetě, které se zjevila Panna Maria. Měly jsme možnost nahlédnout do obrázkové knihy o Lurdech a prohlédnout si fotografie z poutě. Na závěr jsme se společně pomodlily k Panně Marii modlitbu „Zdrávas Královno“.

Pak se všechny berušky začaly zdobit, z různě barevných korálků si totiž vyrobily krásné náušnice, náramky, prstýnky a korále, opravdu jim to slušelo. Protože se blížilo poledne,  společně jsme si uvařily výborný oběd a připravily dobrý  ovocný salát. Berušky byly šikovné, celá naše fara voněla a jak krásně jsme si prostřely stůl s barevnými ubrousky.
Po dobrém obědě nás čekala soutěž na farní zahradě, byly jsme rozděleny do dvou skupin a snažily se tak plnit co nejlépe úkoly. Nejen, že jsme bojovaly o rychlost v běhu, ale také jsme musely vyluštit co nejdříve biblický kvíz. Vítězná skupinka získala velkou čokoládovou berušku.

Ve 13:30 hodin jsme se sešli s otcem děkanem v kostele sv. Kateřiny u výstavu Nejsvětější Svátosti. Poděkovali jsme za naše první setkání a Pánu Ježíši zazpívali. Po svátostném požehnání každá z nás dostala od otce děkana křížek na čelo. Na závěr setkání ve 14 hodin pak nechyběla čokoládová beruška na cestu.

„Děkujeme otci děkanovi, že je naším dobrým pastýřem a že nám umožňuje setkávat se co nejvíce! Takže v červnu milé berušky se na vás těšíme s otcem děkanem i animátory Evou, Silvou, Verčou, Verunkou.  Dozvíme se o jedné ze sedmi svátostí. A které? To se nechte překvapit!“


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text:Marie G.,foto: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS