* Poutní mše svatá ke sv. Floriánovi ve Velké Kraši

Vydáno dne 04. 05. 2008

florian.jpg„Sv. Floriáne, ať v síle Ducha svatého se díváme  do nebe, voláme k Bohu a chráníme  naše srdce před vnitřním ohněm sobectví.  Ať v nás hoří jen  touha po Ježíši Kristu!“

Rok se sešel s rokem a my se opět setkali v neděli 4.5.2008 v 10:15 hodin ve Velké Kraši v kapli svatého Floriána na poutní mši svaté, kterou nám sloužil P. Mgr. Miroslav Kadlec, děkan. Sešli jsme se v počtu 90, hudbou a zpěvem nás provázela skupina Altvater duo. Dobrovolní hasiči z Velké Kraše přinesli ve slavnostních uniformách prapor se znakem sv. Floriána.V kázání nás otec děkan povzbudil. Každý z nás zde zastupuje svou rodinu, území, ve kterém žije. Přišli jsme dnes Bohu, ale také sv. Floriánovi poděkovat za všechny naše radosti, které nás provázejí. Přišli jsme také chválit a vyprošovat příchod Boha pro naše blízké. Slavili jsme Nanebevstoupení Páně, díváme se do nebe na zmrtvýchvstalého Krista. Mnozí z nás se díváme na minulost, která nás může zotročit, často také přemýšlíme o budoucnosti, ze které máme strach. Při pohledu do nebe se díváme na živého Ježíše, Pannu Marii, anděly a svaté, oni nám dávají sílu. V nebi už není žádná nemoc, žádný hřích. Ježíš nám otevřel cestu do nebe a posílá nám Ducha svatého, který nám dává sílu, abychom konali dobré skutky. Žádný psycholog neumí proměnit hořkost za pokoj v srdci. Radost ze života je dána působením Ducha svatého. Volejme proto k Bohu a prosme, aby se naše nitro, nitro našich blízkých proměnilo, aby se vztahy zachránily, posílily. Duch svatý uzdravuje zranění, dává odpuštění. Sv. Florián v síle Ducha svatého žil, byla to doba pronásledování křesťanů, umřel jako mučedník, pevně věřil Ježíši Kristu. Stal se svatým, stal se patronem hasičů, kominíků. Dnes nejen hasiči, ale i my všichni děkujeme, že chrání naše příbytky před ohněm. Také ho prosíme o ochranu před plamenem vzteku, hořkosti, nenávisti, prosíme, aby tyto požáry zavčas udusil. V síle Ducha svatého se dívejme  do nebe, volejme k Bohu a chraňme  naše srdce před vnitřním ohněm.  Ať v nás hoří jen touha po Ježíši Kristu!

Po mši svaté nám skupina Altvater duo zahrála pěkné písně pro radost. Ženy pak dostali krásnou kytičku ke dni matek. Pak následovalo společné posezení farníků s hasiči při dobrém pohoštění.


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text:Marie G.,foto: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS